Daily Archives: 18 sierpnia, 2015

Dobra wiadomość dla klientów Sky Clubu – sąd zasądził odszkodowanie od Skarbu Państwa

Mam dobrą wiadomość dla klientów biura podróży Sky Club sp. z o.o. Jak wiadomo biuro to ogłosiło niewypłacalność. Po długim okresie oczekiwania poszkodowani klienci, którzy zapłacili wcześniej za wyjazd, odzyskali z zabezpieczenia finansowego jedynie część wpłaconych środków.

Od wielu lat w tym miejscu reprezentowałem w licznych wpisach stanowisko, że ustawodawca polski nie zapewnia klientom odpowiedniej ochrony na wypadek niewypłacalności biur podróży, choć ma taki obowiązek wynikający z prawa unijnego (art. 7 dyrektywy 90/314).

Twierdziłem też, że poszkodowani klienci biur podróży w takiej sytuacji mogą co do zasady żądać odszkodowania od Skarbu Państwa w związku właśnie z naruszeniem prawa unijnego.

W listopadzie ubiegłego roku Sąd Okręgowy wydał prawomocny już wyrok w którym orzekł, że Skarb Państwa zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania poszkodowanemu klientowi biura podróży Oriac sp. z o.o. (Summerelse). W tym roku w kolejnych siedmiu sprawach zapadały korzystne wyroku dla klientów. Dotyczyły one biur podróży: Oriac, Aquamaris, Alba Tour, Blue Rays oraz Selectours&Telemac (tylko w jednej sprawie, w której złożyłem apelację, zapadło rozstrzygnięcie odmienne).

Największym biurem podróży w przypadku którego poszkodowanych zostało najwięcej osób było oczywiście biuro podróży Sky Club sp. z o.o.  Sąd Rejonowy w Warszawie wydał dzisiaj wyrok, w którym orzekł, że Skarb Państwa jest zobowiązany do zapłaty poszkodowanemu klientowi tego biura podróży odszkodowania w wysokości nieotrzymanego zwrotu z zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki, tj. kwoty 6.546,77 zł. Sąd zasądził też od Skarbu Państwa zwrot kosztów procesu (prawie 2 tys.). Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że jest to pierwszy korzystny wyrok dotyczący odpowiedzialności Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością Sky Club sp. z o.o. W sprawie tej reprezentowałem powódkę.

Wyrok jest nieprawomocny.

W najbliższym czasie powinny zapaść kolejne wyroki w kilkudziesięciu tego rodzaju sprawach w których mam przyjemność reprezentować powodów.

dr Piotr Cybula, radca prawny