Daily Archives: 29 sierpnia, 2015

Kiedy klienci biura podróży „Alfa Star” odzyskają wpłacone środki?

W związku z ogłoszeniem niewypłacalności biura podróży „Alfa Star” pojawia się pytanie, kiedy jego klienci odzyskają wpłacone środki z zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki.

Jeżeli klienci tego biura podróży zawierali umowy podczas obowiązywania obecnej gwarancji (nowa została zaakceptowana 16 stycznia 2015 r.), to praktyka, która ukształtowała się na gruncie obecnie obowiązujących przepisów jest taka, że w pierwszej kolejności trzeba poczekać do terminu wygaśnięcia tej gwarancji. Ta gwarancja obowiązuje do 16 stycznia 2016 r.

Następnie od powyższego terminu należy odczekać rok. A później kilka miesięcy na proces uzgodnień między marszałkiem województwa a gwarantem.

Klienci muszą się więc uzbroić w cierpliwość. Realny termin zwrotu szacuję na marzec – maj 2017 r.

Z drugiej strony w tym miejscu od wielu lat piszę, że tak długotrwała procedura wypłat narusza wymogi płynące z konieczności prawidłowej implementacji art. 7 dyrektywy 90/314. Komisja Europejska już w 1999 r. zwróciła uwagę, że wypłaty powinny być dokonywane niezwłocznie i bez zbędnych formalności. Nie będzie dla mnie zaskoczeniem jeśli powyższa procedura zostanie podważona przez Komisję Europejską.

„Alfa Star” ogłosiło niewypłacalność

Biuro podróży „Alfa Star” ogłosiło dzisiaj niewypłacalność. Na jej stronie internetowej pojawiło się następujący komunikat:

Alfa Star S.A.. w związku z utratą płynności finansowej zmuszony jest do zaprzestania realizowania jak i dalszej sprzedaży oferty turystycznej. Tym samym Alfa Star S.A. uprzejmie informuję iż nie wykona obowiązków umownych z umów o świadczenie usług turystycznych. Uprzejmie informujemy iż trwa uruchomienie procedury przewidzianej prawem (art. 5 ustawy o usługach turystycznych tekst jednolity Dz.U.2014.196 z dnia 2014.02.12) mającej na celu w szczególności zagwarantowanie powrotów Turystów do Kraju oraz umożliwienie im skutecznego wykonania innych przysługujących im praw w tym prawa do zwrotu wszystkich wniesionych środków.

W tym celu przedłożyliśmy stosowne oświadczenie jak i dokumenty do Marszałka Województwa Mazowieckiego jako beneficjenta gwarancji z wystawienia Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk który w dniu 12 stycznia 2015 r. wystawił gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 20.000.000 PLN.

We wszystkich sprawach związanych z niezrealizowanymi umowami o świadczenie usług turystycznych, powrotami do kraju jak w sprawie zwrotu środków za niezrealizowane świadczenia należy kontaktować z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Kultury, Promocji i Turystyki ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa. Tel. 022 5979500

ALFA STAR S.A.

Źródło: strona internetowa Alfa Star