Daily Archives: 4 sierpnia, 2015

„Intertour obnażył słabość systemu” – komentarz dla Pulsu Biznesu

W dzisiejszym Pulsie Biznesu opublikowany został artykuł pt. Intertour obnażył słabość systemu, w którym zamieszczony został mój komentarz. Wskazuję w nim na możliwe pozwanie Skarbu Państwa w sytuacji gdy klient niewypłacalnego biura podróży nie odzyskał całej wpłaconej kwoty z zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki.

W artykule zaprezentowane zostało wstępne wyliczenie kwoty możliwe do odzyskania przez klientów biura podróży, które ostatnio ogłosiło niewypłacalność:

— Niechlubnej tradycji po raz kolejny stało się zadość. Zabezpieczenie Intertour wynosi 208 tys. zł. To jedynie około 800 zł na osobę, podczas gdy wartość przeciętnej rezerwacji na osobę w skali całej branży to około 2500 zł. To wyliczenie nie uwzględnia kosztów wysyłania autokarów po turystów, które mogą sięgnąć nawet 1/3 tej gwarancji.

Jeżeli ta prognoza się sprawdzi, to wiele wskazuje na to, że również klienci tego biura podróży będą występować do sądu z tego rodzaju pozwami.

Od dłuższego czasu m.in. w tym miejscu zwracam uwagę, że przeprowadzone ostatnio zmiany w polskim prawie w dalszym ciągu na zapewniają klientom niewypłacalnych biur podróży ochrony na poziomie wymaganym przez prawo unijne.