Daily Archives: 22 października, 2015

Piąty wyrok zasądzający odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży Aquamaris S.A.

Sąd Rejonowy w Warszawie wydał dzisiaj wyrok, w który zasądził odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży Aquamaris S.A.

Powód, klient biura podróży Aquamaris, z zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki otrzymał jedynie kilkanaście złotych. W tych okolicznościach wystąpił o odszkodowania od Skarbu Państwa w zakresie nieodzyskanej pozostałej części ceny wycieczki. Podstawą żądania było naruszenie przez nasze państwo prawa unijnego – nieprawidłowe wdrożenie systemu ochrony klientów na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki przewidzianego w art. 7 dyrektywy 90/314.

W dzisiejszym wyroku Sąd zobowiązał Skarb Państwa Ministra Finansów i Ministra Sportu i Turystyki do zapłaty nieodzyskanej kwoty wraz z kosztami procesu.

Dzisiejszy wyrok to już piąty korzystny dla powoda wyrok w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży Aquamaris S.A.  Jest to jednocześnie trzydziesta sprawa w tym roku, w której Sąd zasądza takie odszkodowanie w sprawie w której reprezentowałem powoda w związku z niewypłacalnością biura podróży.