Daily Archives: 18 sierpnia, 2010

Zadłużenie polskich biur podróży

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” ukazał się artykuł pt. „Ponad 100 biur podróży ma długi przekraczające kilkanaście tysięcy złotych” autorstwa Katarzyny Wójcik-Adamskiej. W artykule przedstawiono stan zadłużenia polskich biur podróży w oparciu o analizę Krajowego Rejestru Długów oraz sposób sprawdzenia wiarygodności finansowej biura podróży.

Artykuł jest dostępny na stronie: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/443648,ponad_100_biur_podrozy_ma_dlugi_przekraczajace_kilkanascie_tysiecy_zlotych.html

Szkolenie w Krakowie: Kompendium prawa w turystyce – umowy, odpowiedzialność, reklamacje (23 sierpień 2010 r.)

23 sierpnia 2010 r. firma Anvix w ramach projektu „Turysta 2010-2011” organizuje szkolenie na temat „Kompendium prawa w turystyce – umowy, odpowiedzialność, reklamacje”. Przedmiotem szkolenia będą następujące zagadnienia:

  • Zagadnienia wprowadzające (z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, która wchodzi w życie 17 września 2010 r.)
  • Pojęcie i rodzaje umów w turystyce
  • Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności cywilnoprawnej
  • Wzorce umowne (ogólne warunki umów, regulaminy umów, wzory umów)
  • Niedozwolone postanowienia umowne w turystyce (pojęcie, działalność UOKiK oraz organizacji konsumenckich)
  • Umowy zawierane przez biura podróży z kontrahentami
  • Umowy zawierane przez biura podróży z klientami
  • Umowy zawierane przez przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie z kontrahentami
  • Umowy zawierane przez przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie z klientami
  • Postępowanie reklamacyjne

Więcej informacji i możliwość zapisu na stronie: http://www.projekt-turysta.pl/szkolenia/kompendium_prawa.htm