Daily Archives: 7 sierpnia, 2010

II wydanie „Umów gospodarczych” pod red. dr. Jerzego Gospodarka

Pod koniec sierpnia bieżącego roku ukaże się II wydanie monografii „Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane” pod red. dr. Jerzego Gospodarka. W książce tej ukażą się dwa artykuły z zakresu prawa turystycznego: dr. J. Gospodarka pt. „Charakter prawny umowy o pobyt rekreacyjny w uzdrowisku” oraz dr. P. Cybuli pt. „Pojęcie umowy o imprezę turystyczną”. Drugi z nich nie był publikowany w I wydaniu. Wydawcą książki jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.