Daily Archives: 26 sierpnia, 2010

Bezpieczeństwo na obozach i koloniach

W „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł pt. „Na obozach i koloniach dla najmłodszych było bezpiecznie” autorstwa Tomasza Zalewskiego. W artykule dokonano posezonowego podsumowania nowych zasad zgłaszania i organizowania wypoczynku dla dzieci. Nowy system działa od 1 marca 2010 r. i jak wynika z przedstawionych w artykule opinii kuratoriów, działa bardzo dobrze.

Artykuł jest dostępny na stronie: http://www.rp.pl/artykul/212825,527191-Na-obozach-i-koloniach-dla-najmlodszych-bylo-bezpiecznie.html