Daily Archives: 12 kwietnia, 2011

Klauzule biura podróży Piast Tourist w rejestrze klauzul niedozwolonych

11 kwietnia 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące klauzule stosowane przez Biuro Podróży Piast Tourist:

Numer wpisu: 2248
Damian Seweryn – Biuro Podróży „Piast-Tourist” w Legnicy
„W wyjątkowych przypadkach Biuro rezerwuje sobie możliwość i prawo zmiany programu i zakwaterowania w innych hotelach, pensjonatach względnie ośrodkach wypoczynkowych o równorzędnym lub wyższym standardzie”

Numer wpisu: 2247
Data wpisu: 2011-04-11
Damian Seweryn – Biuro Podróży „Piast-Tourist” w Legnicy
„Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń w ustalonym terminie nie upoważnia Państwa do otrzymania zwrotu części opłaty w Biurze”