Daily Archives: 15 kwietnia, 2011

Klauzula biura podróży IwTravel w rejestrze klauzul niedozwolonych

11 kwietnia 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następującą klauzulę stosowaną przez biuro podróży IwTravel:

Numer wpisu: 2264
Biuro Podróży IwTravel Iwona Kochańska, Iwona Machera Sp. k. z siedzibą w Katowicach
„Biuro nie będzie dokonywało zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wcześniej lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Klienta lub gdy klient dobrowolnie z nich zrezygnował”