Daily Archives: 5 kwietnia, 2011

„I po sezonie”, czyli jak Ministerstwo Sportu i Turystyki ułatwia młodym ludziom wejście na rynek pracy (kazus pilotów wycieczek)

Zgodnie z nowelizacją ustawy o usługach turystycznych z kwietnia ubiegłego roku, nowe rozporządzenie w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek powinno pojawić się nie później niż trzy miesiące po wejściu w życie ustawy o usługach turystycznych, co nastąpiło w połowie 17 września.

Gdyby we właściwym czasie rozporządzenie zostało przyjęte, nowi kandydaci na pilotów wycieczek nie mieliby większych problemów z ukończeniem kursu i zdaniu egzaminu jeszcze przed sezonem wakacyjnym.

Rozporządzenie zostało opublikowane dopiero w Dzienniku Ustaw z 18 marca tego roku, a więc ponad trzy miesiące od wymaganego terminu. Weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Zgodnie z §9 ust. 2 tego rozporządzenia, kurs dla kandydatów na wycieczek powinien trwać nie krócej niż 4 miesiące. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to dla nowych kursantów możliwość pracy podczas wakacyjnego sezonu dopiero w roku 2012. I po sezonie…
dr Piotr Cybula