Daily Archives: 3 sierpnia, 2011

GOPR o ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

1 lipca 2011 roku, w dniu objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę „o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich”. Na 417 posłów obecnych na posiedzeniu 416 zagłosowało za przyjęciem ustawy przy 1 wstrzymującym się. Obecni na galerii sejmowej przedstawiciele służb ratownictwa górskiego GOPR i TOPR przyjęli decyzję parlamentarzystów gorącymi brawami. Teraz ustawa trafi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli senatorowie nie wniosą poprawek a taką mamy nadzieję, ustawa jeszcze w miesiącu lipcu trafi do podpisu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wejdzie w życie w trzy miesiące od daty podpisania. To duży sukces i ważne wydarzenie w historii GOPR i TOPR, zwieńczenie ponad dwuletnich prac nad ostateczną wersją ustawy.
Po raz pierwszy w historii naszego Państwa ustawa sankcjonuje i porządkuje funkcjonowanie i finansowanie służb ratownictwa górskiego. W pracach nad ustawą od ich początku aż do zakończenia uczestniczyli: Jacek Dębicki – Naczelnik GOPR, Jerzy Siodłak – Naczelnik Grupy Beskidzkiej GOPR i Mariusz Zaród – Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR. Dziękujemy za wytrwałość, poświęcenie i skuteczność. Podziękowania kierujemy również do Kolegów z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i ich Naczelnika Jana Krzysztofa, do Członków Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy pod przewodnictwem Piotra Van der Coghena, do pracowników Biura Legislacyjnego Sejmu – bez ich pomocy nic by z tego nie wyszło oraz pracowników Biura Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu pod przewodnictwem Pani Ani Pilarskiej. Bez Państwa pomocy ta ustawa nie znalazłaby szczęśliwego finału. Mieliśmy okazję, w okresie prac nad ustawą, poznać wyjątkowych ludzi, ludzi którzy ponad swoje obowiązki zawodowe chcieli nam pomóc, rozumieli potrzebę stworzenia nowych regulacji prawnych zmieniających status ratowników górskich i zwiększających bezpieczeństwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Jacek Dębicki – Naczelnik GOPR

Źródło: strona internetowa GOPR

Komisja Europejska opóźnia się z propozycją zmiany dyrektywy 90/314

Od pewnego czasu toczy się dyskusja nad zmianą dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej znajduje się zapowiedź przedstawienia pewnych propozycji w tym zakresie na początku 2011 r.:

After considering the feedback from consumers, civil society, national authorities and business, the Commission will assess the different policy options, with the aim of presenting a possible proposal for revising the current legislation at the beginning of 2011.

Mamy początek sierpnia, propozycji na stronie nie ma, a komunikat dalej „wisi”.

Dr Piotr Cybula

Informacja dotycząca korzystania z ofert przewoźników lotniczych – komunikat ULC

W związku z trwającym sezonem wakacyjnym, a także dynamicznym rozwojem rynku transportu lotniczego, Urząd Lotnictwa Cywilnego pragnie zwrócić uwagę na  pojawiające się oferty przewozów lotniczych (odpłatne loty widokowe i tzw. taksówkowe czy biznesowe albo korporacyjne – na zamówienie), często zamieszczane w internecie, jak również w formie ogłoszeń lokalnych, w szczególności w rejonach atrakcyjnych pod względem turystycznym.

Urząd podkreśla, iż przedsiębiorstwa oferujące przewozy lotnicze (odpłatny transport pasażerów i towarów) powinny posiadać koncesję(z wyjatkiem przewozów wykonywanych samolotem bez napedu silnikowego i/lub samolotem o napedzie silnikowymm ultralekkim) oraz certyfikat przewoźnika lotniczego.

Oba te dokumenty potwierdzają, iż przedsiębiorstwo może legalnie prowadzić swoją działalność i spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa prowadzonych operacji lotniczych, a w szczególności:
1) zatrudnia wykwalifikowany personel z ważnymi licencjami,
2) zapewnia zgodną z wymogami międzynarodowymi obsługę techniczną samolotów,
3) posiada wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
4) zapewnia wymagany poziom ochrony przed zamachami terrorystycznymi,
5) jest zobligowany do respektowania praw pasażerów oraz szczególnych praw pasażerów niepełnosprawnych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ww. ubezpieczenie, mające zastosowanie w razie ewentualnego wypadku. Posiadanie przez przewoźnika takiego (zgodnego z przepisami Unii Europejskiej) dokumentu jest weryfikowane w toku procesów certyfikacji i koncesjonowania oraz zapewnia poszkodowanym odszkodowanie bez dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Z drugiej strony – brak dokumentów legalizujących działalność przewoźnika (certyfikatu oraz koncesji) może skutkować odmową wypłaty odszkodowania, nawet w przypadku posiadania ubezpieczenia.

W związku z powyższym Urząd informuje, że osoby korzystające z oferty przewozu lotniczego (bez względu na jego charakter) dla własnego bezpieczeństwa powinny uzyskać informacje o uprawnieniach oferenta do prowadzenia działalności (koncesja i certyfikat) bezpośrednio od niego lub w Urzędzie (pod adresami e-mail LOL@ulc.gov.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć i LER@ulc.gov.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ) albo – w odniesieniu do przewoźników polskich – na stronie http://www.ulc.gov.pl w zakładce „operacje lotnicze – wykaz przewoźników polskich uprawnionych do wykonywania operacji lotniczych”.

Źródło: strona internetowa ULC

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE

W związku z występowaniem coraz częściej nieprzewidywalnych zjawisk zachodzących w gospodarce światowej oraz procesami globalizacji, które powodują, że efekty tych zjawisk mają wpływ na gospodarki wszystkich krajów, istotnego znaczenia nabierają badania poszczególnych sektorów gospodarki.

Przemysł turystyczny Unii zajmuje ważne miejsce w gospodarce państw członkowskich, w których działalność turystyczna stanowi znaczące potencjalne źródło zatrudnienia. W celu dokonania oceny jego konkurencyjności konieczne jest posiadanie obszernej wiedzy o rozmiarach turystyki, jej cechach, profilu i wydatkach turystów oraz o korzyściach jakie turystyka przynosi gospodarkom państw członkowskich.

Konieczność prowadzenia zharmonizowanych badań statystycznych w obszarze turystyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej wynika z różnorodnych przesłanek. Dynamika potrzeb w zakresie usług turystycznych, konieczność prowadzenia polityki dostosowanej do tych potrzeb oraz wprowadzanie zmian w ustawodawstwie, a także monitorowanie tych zmian i efektów wdrażanych programów, wymaga zapewnienia odpowiedniej jakości i w miarę możliwości aktualnej informacji statystycznej.

Z uwagi na zmiany zachodzące w branży turystycznej oraz zmiany w rodzaju danych wymaganych przez Komisję i innych użytkowników europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki konieczna była aktualizacja ustawodawstwa w tej dziedzinie. W Dzienniku Urzędowym UE nr 192 z dnia 22 lipca 2011 r. ukazało się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE.

Najważniejsze wnioski wynikające z powyższego Rozporządzenia:

1. istnieje konieczność kontynuowania badań statystycznych w zakresie popytu turystycznego dotyczących wielkości ruchu, jego charakterystyki oraz wydatków turystów;

2. należy prowadzić pogłębione badania podróży jednodniowych;

3. powinny być kontynuowane prace nad doskonaleniem sporządzania rachunku satelitarnego turystyki dla Polski;

4. w związku z rozwojem prac badawczych dotyczących aktywności grup społecznych oraz w celu monitorowania programów unijnych wspierających rozwój turystyki społecznej niezbędne jest prowadzenie badań w tym zakresie;

5. Komisja wymagać będzie przekazywania danych jednostkowych w celu zapewnienia porównywalności wyników oraz kontroli jakości danych.

Źródło: strona internetowa MSiT

„Lekarze z Niemiec każą turystom płacić za usługi” – artykuł w „Rzeczpospolitej”

W Rzeczpospolitej z 3 sierpnia 2011 r. ukazał się artykuł pt. Lekarze z Niemiec każą turystom płacić za usługi. W artykule przedstawiony został często występujący w praktyce problem, gdy nie są honorowane europejskie karty leczenia zdrowotnego polskich pacjentów.

Artykuł dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.