Daily Archives: 8 sierpnia, 2011

Zakupy grupowe usług turystycznych – artykuł w „Rzeczpospolitej”

Kilka dni temu w Rzeczpospolitej ukazał się bardzo interesujący artykuł na temat zakupów grupowych usług turystycznych. W artykule pt. Okazja nie tak okazyjna Jarosław Kałucki poruszył również wątki prawne. Z pewnością zagadnienie to zasługuje na kompleksowe i szersze opracowanie.

Artykuł dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.

dr Piotr Cybula

Klauzule biura podróży Buksa Travel (Inwałd) w rejestrze klauzul niedozwolonych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 8 sierpnia 2011 r. wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych następujące klauzule

Numer wpisu: 2467
„Buksa Travel” Sp. z o.o. z siedzibą w Inwałdzie
„Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Biura za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób małoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę podczas podróży i pobytu. Powyższe kwoty Uczestnik pokrywa w miejscu wyrządzenia szkody lub straty”
Numer wpisu: 2466
„Buksa Travel” Sp. z o.o. z siedzibą w Inwałdzie
„Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Uczestnika nie upoważnia do zwrotu zapłaconej kwoty”
Numer wpisu: 2465
Data wpisu: 2011-08-08
„Buksa Travel” Sp. z o.o. z siedzibą w Inwałdzie
„Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku małej ilości uczestników, o czym Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem imprezy”