Daily Archives: 27 kwietnia, 2012

Problemy prawne, organizacyjne dotyczące świadczenia usług turystycznych przez organizatorów turystyki oraz przewoźników turystycznych przed sezonem 2012 (seminarium, 8 maj 2012)

 

8 maja 2012r o godz. 10:30
Kraków Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a

Program (v 1.0)
Przedstawi: Biuro Prawne ARENA 561
– Polskie i międzynarodowe (UE) akty prawne dotyczące świadczenia usług transportu turystycznego i nowych obowiązków w tym zakresie dla organizatorów turystyki (przewozów)
– interpretacja nowych zapisów prawnych np. spedycja (czy dotyczy także osób), relacja pomiędzy pojęciami transport turystyczny a organizator turystyki, współodpowiedzialność biura turystyki w zlecaniu usług transportowych, konstruowania programu imprezy pod kątem przepisów i zasad obowiązujących w transporcie osób
Przedstawi: Inspekcja Transportu Drogowego
– zmiany w zasadach prawnych świadczenia turystycznych usług transportowych
-odpowiedzialność przewoźników i biur turystycznych w zakresie organizowania i planowania transportu turystycznego
– zmiany przepisów w zakresie odpowiedzialności biur podróży dotyczące programu imprez turystycznych z uwzględnieniem czasu pracy kierowcy, prawo kontroli organizatorów turystycznych w tym zakresie
– generalne zasady obowiązujące w ITD w zakresie jej funkcji kontrolnych
– zakresy merytoryczne kontroli, podmioty prawne podlegające kontroli: przewoźnicy, biura turystyczne, czas i zakres trwania kontroli, wymagane dokumenty, kontrola a sytuacje nagłe
Przedstawi: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
– Wydział Ruchu Drogowego
– bezpieczeństwo uczestników imprez turystycznych podczas przewozu osób oraz w czasie trwania imprezy turystycznej
– odpowiedzialność organizatora imprezy – (biuro podróży) i przewoźnika – (firma transportowa)
– sprawność i wyposażenie środka transportu, kwalifikacje i odpowiedzialność kierowców, możliwości kontroli przez Policję przed podróżą, zasady, zakres, czas trwania kontroli, konsekwencje, bagaż, sytuacje nagłe

Udział w seminarium: bezpłatny

Organizatorzy:
– Krakowska Izba Turystyki
– Consulting RM
– Biuro Prawne Arena 561-P Hotel Galaxy

Patronat:
– Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
– Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Krakowie

formularz zgłoszenia:
www.bus.info.pl
ilość miejsc ograniczona

Ulotka seminarium KIT

Źródło: informacja ze strony Izby Turystyki RP (dostęp: 27.04.12)