Monthly Archives: Marzec 2012

SZLAKI TURYSTYCZNE A PRAWO – PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ (seminarium, Kraków, 22 czerwca 2012 r.)

22 czerwca 2012 r. odbędzie się w Krakowie seminarium poświęcone problematyce prawnych aspektów szlaków turystycznych pt. SZLAKI TURYSTYCZNE A PRAWO – PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ.

Celem spotkania jest podjęcie dyskusji na temat przyszłej regulacji szlaków turystycznych w prawie polskim. Udział w nim zapowiedzieli m.in. mec. Janusz Długopolski (ORA Kraków), dr Jerzy Gospodarek (Szkoła Główna Handlowa), mgr Jerzy Kapłon (COTG PTTK), dr Piotr Kostański (Uniwersytet Jagielloński), dr Jerzy Raciborski (AWF w Krakowie), dr Wojciech Robaczyński (Uniwersytet Łódzki), dr Krzysztof Sondel (AWF w Krakowie), dr Jacek Szwaja (Krakowska Akademia), dr Dominik Wolski.

Serdecznie zapraszam osoby zainteresowane do zgłoszenia referatu lub artykułu do publikacji przygotowywanej w związku z tym spotkaniem. Zgłoszenia proszę kierować na adres: piotr.cybula@awf.krakow.pl

Piotr Cybula

Komunikat PIT w sprawie deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek

Na stronie internetowej Polskiej Izby Turystyki pojawił się komunikat w w sprawie projektu deregulacji zawodu przewodnika turystycznego i pilota wycieczek:

Rada Naczelna podjęła temat związany z deregulacją zawodów przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – po przeprowadzonej dyskusji przyjęto, że ostateczne stanowisko w powyższej sprawie przygotuje Prezydium PIT wychodząc z założenia, że w gospodarce wolnorynkowej to przedsiębiorca winien decydować kogo zatrudnić do obsługi swoich klientów, ale deregulacja winna dotyczyć całej Unii Europejskiej, aby uniknąć sytuacji, że w Polsce grupy oprowadzać będą zagraniczni przewodnicy, a nasi przedsiębiorcy będą karani np. w Pradze, czy Wiedniu za realizację podobnej usługi.

Peru, Boliwia – zagrożenie niepokojami społecznymi (MSZ)

W związku z możliwością występowania manifestacji i strajków, które mogą przybrać gwałtowny charakter oraz prowadzić do blokad ulic, dróg i kolei, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom RP podróżującym do Peru i Boliwii zachowanie szczególnej ostrożności poprzez unikanie wszelkich zgromadzeń publicznych oraz punktów koncentracji oddziałów policyjnych.

Zaleca się zasięganie informacji na temat sytuacji w danym regionie w hotelach i u przewodników grup turystycznych, a także śledzenie lokalnych mediów pod tym kątem. Podróżni powinni być przygotowani na ewentualne zmiany planów i opóźnienia w podróży.

Z uwagi na toczące się walki miedzy oddziałami rządowymi i niedobitkami Świetlistego Szlaku, stanowczo odradza się podróżowanie do regionu VRAE (dolina rzek Apurímac i Ene w prowincji Ayacucho) w Peru. W sprawach wymagających pilnej interwencji konsularnej, prosimy o kontakt z telefonem dyżurnym Ambasady RP w Limie: +51-1-999 400 552

Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.

Źródło: informacja MSZ z 28 marca 2012 r.

Wrocławski Park Wodny naruszył zbiorowe interesy konsumentów (UOKiK)

– Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i szafkach – to jedno z niedozwolonych postanowień stosowanych przez Wrocławski Park Wodny. Spółka naruszyła tym samym zbiorowe interesy konsumentów za co została ukarana przez Urząd sankcją finansową ponad 17 tys. zł

[Warszawa, 23 marca 2012 r.] Postępowanie wobec Wrocławskiego Parku Wodnego zostało wszczęte w październiku 2011 r. na podstawie skargi konsumenta. Wątpliwości Prezes UOKiK wzbudziły postanowienia stosowane w regulaminach spółki, która informowała swoich klientów że nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i szafkach. Wywieszenie ogłoszenia o takiej treści jest niezgodne z prawem, ponadto nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności za pozostawioną odzież. Zgodnie z prawem, z chwilą oddania do szatni ubrań dochodzi do zawarcia umowy przechowania i podmiot prowadzący szatnie zobowiązuje się do zachowania w stanie nienaruszonym rzeczy oddanej na przechowanie.

To nie jedyne niezgodne z prawem praktyki zakwestionowane przez Prezes UOKiK. Wrocławski Park Wodny w swoich regulaminach nie przewidywał możliwości zwrotu opłaty za niewykonaną usługę. Klient ma prawo domagać się zwrotu uiszczonej opłaty w każdej sytuacji, kiedy do niewykonania usługi doszło z winy przedsiębiorcy.

Spółka stosowała w swoich regulaminach również klauzule umożliwiające pobranie opłaty za rozpatrzenie reklamacji. Podobne postanowienie znajduje się już w rejestrze klauzul niedozwolonych. Urząd przypomina, że prawo do reklamacji przysługuje każdemu konsumentowi, który nabył usługę lub towar niezgodne z umową. Bezprawne jest pobieranie opłaty za rozpatrzenie reklamacji, nawet gdy okazała się nieuzasadniona. Nakładanie na konsumenta obciążeń finansowych w związku z dochodzeniem swoich praw może  bowiem zniechęcać konsumentów do ich egzekwowania.

Prezes UOKiK uznała, że Wrocławski Park Wodny naruszył zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na niego karę w wysokości 17 706 zł. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono fakt, że w trakcie postępowania spółka zaniechała stosowania zakwestionowanych postanowień. Decyzja nie jest ostateczna, spółka ma prawo odwołać się do sądu.

Źródło: komunikat prasowy UOKiK z 23 marca 2012 r.

Finał sprawy „Vancroll” – marszałek województwa śląskiego potwierdza nieprawidłowości

Na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pojawiła się informacja w sprawie postępowania, jakie zostało wszczęte wobec Centrum Survivalu, Narciarstwa i Alpinizmu Vancroll Irena Van der Coghen w Kroczycach.Lgotka.

O sprawie tej pisałem wcześniej na blogu. Pierwszy wpis pochodził z 21 grudnia poprzedniego roku. Wówczas postawiłem pytanie, w związku z prowadzeniem przez tę firmę działalności bez wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych:

(…) chciałbym zapytać Pana posła Piotra van der Coghena, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Narciarstwa i Turystyki, dlaczego firma ta nie ma takiego wpisu. Pytanie wynika z dostępnej informacji, że firma ta jest prowadzona m.in. przez Pana posła. Informacje zawarte na stronie internetowej sugerują, że firma ta powinna posiadać taki wpis. Dlaczego więc go nie ma?

Pan poseł Piotr van der Coghen odpowiedział na to pytanie w sposób następujący:

Ma Pan stuprocentową rację (…) W takiej sytuacji jak wspomniana przez Pana firma, są tysiące małych firm w całym kraju zajmujących się w mikroskali rekreacją. W świetle obecnie obowiązującej ustawy organizator nawet jednego kilku-kilkunastoosobowego obozu o charakterze harcerskim JEST organizatorem turystyki i podlega jej restrykcyjnym przepisom, co jest oczywistym absurdem. Warto zaznaczyć, że głównym celem inicjatorów omawianej ustawy było zapewnienie bezpieczeństwa klientom Biur Podróży, organizujących kosztowne usługi turystyczne, daleko za granicami kraju, co w przypadku bankructwa tych firm, powodowało szalone komplikacje. Niestety zastosowany tu nieco nieszczęśliwy zapis ustawowy obejmujący wszystkich, (bez względu na skalę prowadzonej działalności) stworzył oczywistą niedorzeczność, którą dbając o normalność trzeba będzie zmienić.
Bardzo dziękuję, że zwrócił Pan publicznie na ten problem uwagę (…).

Wypowiedź ta spotkała się z wieloma komentarzami w Internecie. Późniejsze wypowiedzi Pana posła do tego wpisu pozostawię bez komentarza.

O ile wcześniej Pan poseł pisał na swoim blogu, że firmę tę prowadzi wraz z żoną, o tyle później w branżowej prasie przedstawił następującą wypowiedź:

W rozmowie z nami van der Coghen zaznaczył, że firma Vancroll jest własnością jego żony i prosił by nie łączyć go z tą sprawą. Mam świadomość, że żona przeoczyła ważny zapis w ustawie, za co musi ponieść konsekwencje, jak każdy obywatel – powiedział.

W sprawie tej została wszczęta kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Zakończyła się ona wydaną niedawno decyzją stwierdzającą prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez turystycznych bez wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz decyzją zakazującą prowadzenia działalności organizatora turystyki przez okres 3 lat.

Prowadzenie tej działalności bez wątpienia stanowiło działanie zagrażające interesom konsumentów, jak i innych przedsiębiorców, którzy prowadząc podobną działalność ponosili ciężar działalności zgodnie z ustawą o usługach turystycznych. Nie można wykluczyć, że ich oferta mogła być przez to mniej konkurencyjna (ciężar zabezpieczenia finansowego przekłada się na atrakcyjność cenową oferty), co naruszałoby ich interes majątkowy.

Piotr Cybula

Skrytykował ratowników. „Wiele rzeczy przerysowałem” („TVN24” o pośle Piotrze van der Coghenie)

Logika nie jest mocną stroną osób odpowiedzialnych za koordynację działań podczas katastrof„, a akcja ratunkowa po zderzeniu pociągów w Szczekocinach była „żenująca” i „kompromitująca„. W ten sposób poseł PO – Piotr van der Coghen zaatakował służby za działania 3 marca, które zostały ocenione jako wzorowe. Teraz 59-letni polityk i wieloletni szef jurajskiej grupy GOPR wycofuje się z zarzutów. – Wiele rzeczy przerysowałem – przyznaje van der CoghenWięcej: Skrytykował ratowników. „Wiele rzeczy przerysowałem”.

Na wakacje koniecznie z ubezpieczeniem zdrowotnym („Rz”)

Turyści, którzy planują latem podróż za granicę, powinni zabrać ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Zapewnia ona bezpłatny dostęp do publicznej opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. Z tegorocznych badań przeprowadzonych przez instytut badawczy IMAS International wynika, że o europejskiej karcie ubezpieczenia zdrowotnego słyszało 70 proc. Polaków. Jednakże 46 proc. nie wie, czy karta ta wystarczy do uzyskania odpowiedniego leczenia w krajach UE. 29 proc. sądzi, że tak, a przeciwnego zdania jest 25 proc. Więcej zob. Na wakacje koniecznie z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Grupa Beskidzka GOPR dystansuje się od „obraźliwych i niesprawiedliwych opinii” posła Piotra van der Coghena

Grupa Beskidzka GOPR po zapoznaniu się z ostatnimi komentarzami pana Piotra Van der Coghena, oświadcza, że ma zgoła odmienne stanowisko na temat prowadzonych działań ratowniczych w rejonie katastrofy kolejowej w okolicach Szczekocin i dystansuje się od obraźliwych i niesprawiedliwych opinii pod adresem Państwowej Straży Pożarnej i Pana wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka. Jest nam niezmiernie przykro, że na terenie województwa śląskiego dochodzi do podważania współpracy służb ratowniczych, autorytetu wojewody i ratowniczej solidarności, która dla ratowników w Beskidach ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę wiele wspólnie przeprowadzonych działań ratowniczych na terenie powiatów leżących  w górskim terenie. Codzienna współpraca różnych służb niosących pomoc potrzebującym na terenie działania Grupy Beskidzkiej GOPR, jest dla nas  bardzo  cenna  i przedstawiamy ją jako przykład modelowy.

Źródło: oświadczenie Prezesa Zarządu Grupy Beskidzkiej – Szymona Piotra Malinowskiego oraz Naczelnika Grupy Beskidzkiej – Jerzego Siodłaka (dostępne na stronie Grupy Beskidzkiej GOPR)

Enigmatyczny komunikat MSZ w sprawie wyjazdów na Litwę

W związku z obserwowanymi  wyjazdami obywateli polskich na Litwę i ich udziałem w organizowanych przez środowiska Polaków na Litwie imprezach masowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina obywatelom polskim wyjeżdżającym zagranicę o konieczności przestrzegania prawa państwa odwiedzanego (w tym wypadku litewskiego).

Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

Źródło: komunikat MSZ z 16 marca 2012 r.

Atrakcyjne rejsy i jachty, których nie było („GW”)

Miały być rejsy jachtami po Atlantyku i Morzu Śródziemnym, na dodatek w atrakcyjnej cenie. Ci, którzy w to uwierzyli, stracili spore pieniądze. – Poszkodowanych jest 119 osób – mówi Bogusława Marcinkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Krakowska firma ANA Charter pod koniec 2010 r. zaczęła ogłaszać się, że organizuje rejsy po Atlantyku, Morzu Śródziemnym i Północnym. Kusiła atrakcyjnymi cenami – średnio 2 tys. zł za rejs. Więcej: Atrakcyjne rejsy i jachty, których nie było.