Monthly Archives: Kwiecień 2012

BRAND USA rozpoczyna kampanię „Discover America”

BRAND USA rozpoczyna kampanię „Discover America”
BRAND USA rozpoczyna kampanię „Discover America”

W ramach podjętej przez prezydenta Obamę inicjatywy na rzecz zwiększenia przyjazdów turystycznych do Stanów Zjednoczonych oraz realizując uchwaloną w marcu 2010 roku Ustawę o Promowaniu Turystyki, ustanawiającej publiczno-prywatne partnerstwo między przemysłem turystycznym a rządem federalnym  w celu zwiększenia przyjazdów zagranicznych poprzez działania marketingowe i promocyjne nastawione na przyrost miejsc pracy i rozwój gospodarki, BRAND USA zainicjowała ostatnio kampanię „Discover America” mającą za cel promowanie turystyki przyjazdowej.

Brand USA, nowa agencja ds. promowania Stanów Zjednoczonych jako celu przyjazdów turystycznych, zainicjowała dziś pierwszą tego rodzaju kompleksową kampanię marketingową na konferencji prasowej podczas International Pow Wow, największych amerykańskich targach turystycznych, jakie się odbywają w tym tygodniu w Los Angeles. Kampania w nowy, zaskakujący  sposób pokazuje różnorodność doświadczeń amerykańskich, zachęcając turystów do „odkrywania kraju w zupełnie nowy sposób”.

Rosanne Cash, córka legendy muzyki amerykańskiej Johnny’ego Casha, uhonorowana nagrodą  Grammy piosenkarka i autorka tekstów, skomponowała specjalnie na potrzeby kampanii promocyjnej pieśń pt. „Land of Dreams”.  (Więcej w j. angielskim)

KLIKNIJ TUTAJ, żeby obejrzeć pełną wersję „Land of Dreams”

KLIKNIJ TUTAJ, żeby przeczytać wpis Kena Chaveza na blogu DipNote

KLIKNIJ TUTAJ, żeby przeczytać informację prasową nt. „Discover America”

Źródło: komunikat Ambasady USA z 27 kwietnia 2012 r.

Problemy prawne, organizacyjne dotyczące świadczenia usług turystycznych przez organizatorów turystyki oraz przewoźników turystycznych przed sezonem 2012 (seminarium, 8 maj 2012)

 

8 maja 2012r o godz. 10:30
Kraków Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a

Program (v 1.0)
Przedstawi: Biuro Prawne ARENA 561
– Polskie i międzynarodowe (UE) akty prawne dotyczące świadczenia usług transportu turystycznego i nowych obowiązków w tym zakresie dla organizatorów turystyki (przewozów)
– interpretacja nowych zapisów prawnych np. spedycja (czy dotyczy także osób), relacja pomiędzy pojęciami transport turystyczny a organizator turystyki, współodpowiedzialność biura turystyki w zlecaniu usług transportowych, konstruowania programu imprezy pod kątem przepisów i zasad obowiązujących w transporcie osób
Przedstawi: Inspekcja Transportu Drogowego
– zmiany w zasadach prawnych świadczenia turystycznych usług transportowych
-odpowiedzialność przewoźników i biur turystycznych w zakresie organizowania i planowania transportu turystycznego
– zmiany przepisów w zakresie odpowiedzialności biur podróży dotyczące programu imprez turystycznych z uwzględnieniem czasu pracy kierowcy, prawo kontroli organizatorów turystycznych w tym zakresie
– generalne zasady obowiązujące w ITD w zakresie jej funkcji kontrolnych
– zakresy merytoryczne kontroli, podmioty prawne podlegające kontroli: przewoźnicy, biura turystyczne, czas i zakres trwania kontroli, wymagane dokumenty, kontrola a sytuacje nagłe
Przedstawi: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
– Wydział Ruchu Drogowego
– bezpieczeństwo uczestników imprez turystycznych podczas przewozu osób oraz w czasie trwania imprezy turystycznej
– odpowiedzialność organizatora imprezy – (biuro podróży) i przewoźnika – (firma transportowa)
– sprawność i wyposażenie środka transportu, kwalifikacje i odpowiedzialność kierowców, możliwości kontroli przez Policję przed podróżą, zasady, zakres, czas trwania kontroli, konsekwencje, bagaż, sytuacje nagłe

Udział w seminarium: bezpłatny

Organizatorzy:
– Krakowska Izba Turystyki
– Consulting RM
– Biuro Prawne Arena 561-P Hotel Galaxy

Patronat:
– Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
– Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Krakowie

formularz zgłoszenia:
www.bus.info.pl
ilość miejsc ograniczona

Ulotka seminarium KIT

Źródło: informacja ze strony Izby Turystyki RP (dostęp: 27.04.12)

 

Prezentacja Raportu Polskiej Służby Konsularnej za 2011 rok (MSZ)

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski przedstawił 25 kwietnia br. Raport Polskiej Służby Konsularnej za 2011 rok. W trakcie konferencji Minister podkreślił również aktywność resortu spraw zagranicznych w serwisie społecznościowym Twitter.

Szanowni Państwo,

Przeważnie wyobraźnię rozpalają zagadnienia „wielkiej polityki” zagranicznej, rzadko jest natomiast okazja mówić o działalności polskiej służby konsularnej. Tymczasem właśnie ta dziedzina pracy MSZ ma ogromne praktyczne znaczenie dla milionów Polaków. Jest mi więc miło, że mogę się dziś z Państwem spotkać przy okazji prezentacji Raportu Polskiej Służby Konsularnej za 2011 rok.

Zgodnie z art. 36 Konstytucji, podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie obywatele polscy podróżują i osiedlają się w innych krajach na skalę dotąd niespotykaną. Powoduje to stale rosnące zapotrzebowanie na usługi konsulów, począwszy od czynności urzędowych, jak wydawanie paszportów, wiz czy poświadczanie dokumentów, po skomplikowane operacje ewakuacji polskich obywateli z terenów objętych konfliktami zbrojnymi.

W sytuacjach kryzysowych skuteczniejsza niż nasza interwencja jest prewencja. Dlatego na naszej stronie internetowej najchętniej odwiedzanymi działami są: poradnik „Polak za granicą” oraz „Ostrzeżenia dla podróżujących”. Udostępniliśmy poradnik w postaci aplikacji na urządzenia mobilne oraz uruchomiliśmy kanał „Polak za granicą” na Twitterze. Jeszcze raz zachęcam Polaków podróżujących po świecie do zgłaszania wyjazdów przez system rejestracji na naszej stronie WWW – szczególnie jeśli udają się w regiony zagrożenia. Dzięki temu będziemy mogli łatwiej nawiązać z nimi kontakt i udzielić pomocy.

Wyjątkowo skomplikowanym wyzwaniem, z którym zmierzyła się polska służba konsularna w 2011 roku, były wydarzenia „arabskiej wiosny”. Najpoważniejszą operacją była ewakuacja Polaków z Libii, a także pomoc w bezpiecznym opuszczeniu Egiptu i Tunezji przez 7000 polskich turystów. Tu zdradzę Państwu coś, co dotąd było sekretem – w najgorętszym okresie kryzysu w Egipcie, na zlecenie MSZ, LOT utrzymywał w stanie gotowości 13 samolotów, zdolnych do szybkiej ewakuacji 5000 osób. Na szczęście nie musieliśmy z tego skorzystać. Udzielaliśmy pomocy konsularnej także innym obywatelom UE. Podejmujemy podobne działania w Syrii, gdzie nasza Ambasada w okresie polskiej prezydencji koordynowała działania konsularne UE, a obecnie reprezentuje interesy USA.

Sytuacje kryzysowe przyciągają największą uwagę. Ale są i inne, równie ważne. Dzięki interwencji polskiego konsula w Londynie doszło do rozbicia w Wielkiej Brytanii gangu zmuszającego Polaków do świadczenia pracy niewolniczej.  Przy pomocy Ambasady w Bogocie lotnictwo kolumbijskie podjęło zakończoną sukcesem akcję ratowania dwóch polskich kajakarzy, którzy zaginęli w dżungli, w obszarze kontrolowanym przez partyzantkę FARC. Realizując postanowienia Traktatu UE, pomagamy też obywatelom innych państw członkowskich. Polska ambasada w Nairobi na prośbę władz Bułgarii pomogła aresztowanym obywatelom bułgarskim. Z kolei zaangażowanie Ambasady Francji umożliwiło uwolnienie polskiego podróżnika aresztowanego w Republice Środkowoafrykańskiej.

Z drugiej strony konsulowie muszą  reagować  na wiele próśb  dotyczących spraw leżących poza zakresem ich obowiązków. Na telefon alarmowy Ambasady w Sztokholmie o północy zadzwonił obywatel polski z prośbą o interwencję, bo nie wpuszczono go na dyskotekę. Do Ambasady w Podgoricy, również na numer alarmowy w nocy, telefonował nasz obywatel z prośbą o  zarekomendowanie mu „jakiejś sprawdzonej agencji towarzyskiej w Budvie”. Do Ambasady w Ankarze dobijał się Polak z informacją, że od kilku godzin stoi w korku, oraz  z kategorycznym żądaniem, by konsul coś z tym zrobił. Nagminne są telefony w sprawach brudnych pokojów hotelowych, zbyt małych posiłków, prośby o załatwianie mieszkania.  Interwencje tego typu odciągają konsulów od ich koniecznych zadań. Zadaniem konsula jest służenie obywatelowi, ale nie w takim charakterze jak w tych przykładach. Dlatego proszę Państwa o upowszechnianie wiedzy, czego polscy obywatele mogą od konsulów oczekiwać, a czego nie.

Służba konsularna w coraz większym stopniu przejmuje inne zadania – dyplomację publiczną, promocję współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej, zadania polityczne. Zwłaszcza wykorzystujemy do tego konsulaty w miastach, które nie są stolicami państw, lecz odgrywają w nich pierwszoplanowe role – chodzi np. o  Nowy Jork, Sao Paulo czy Kanton.

Sprostanie stale rosnącym wyzwaniom wymagało przekształcenia polskiej służby konsularnej w nowoczesną i przyjazną obywatelowi. Takie zmiany zapoczątkowałem, gdy w latach 1998 – 2001 byłem podsekretarzem stanu w MSZ i odpowiadałem za kwestie konsularne, a od czterech i pół roku, gdy kieruję MSZ, te zmiany są jednym z priorytetów resortu. W ostatnich latach wprowadziliśmy nowe systemy informatyczne. Konsulowie mają terminale BlackBerry i mobilne stanowiska konsularne, dzięki którym mogą wykonywać praktycznie wszystkie czynności urzędowe poza siedzibami placówek. To dzięki modernizacji mogliśmy znacząco zwiększyć liczbę czynności konsularnych przy jednoczesnym zmniejszeniu obsady kadrowej konsulatów (o 71 etatów). Tymczasem od 2008 do 2011 roku np. na Ukrainie liczba wydanych przez nas wiz wzrosła z 350 tys. do niemal 600 tys., na Białorusi ze 110 tys. do 300 tys. Dostosowaliśmy do potrzeb sieć placówek dyplomatyczno-konsularnych. Likwidacji części towarzyszyło powołanie nowych – w Sewastopolu, Winnicy i Smoleńsku, a wkrótce w Doniecku i Erbilu.

Chcemy wzmacniać współpracę konsularną Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że zainicjowane podczas polskiej prezydencji prace nad unijną dyrektywą dotyczącą opieki konsularnej nad obywatelami Unii w państwach trzecich zostaną szybko sfinalizowane.

Musimy nadal podnosić standardy obsługi obywateli. Uważnie czytamy ich skargi i wnioski. Na przykład, wiele osób skarżyło się na zbyt krótki okres ważności paszportów dla dzieci. Z naszej inicjatywy MSW prowadzi prace nad nowelizacją ustawy, dzięki której okres ważności paszportów dla dzieci do piątego roku życia wzrośnie do 5 lat. Podjęliśmy też szereg działań, by pomóc nowej emigracji zarobkowej, utworzyliśmy punkty informacji i doradztwa prawnego, nawiązaliśmy współpracę z ZUS, by wspierać Polaków za granicą. Prócz ZUS dziękuję za współpracę  w sprawach konsularnych MSW, Ministerstwu Sprawiedliwości, Straży Granicznej, Urzędowi do Spraw Cudzoziemców, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędom Stanu Cywilnego.

Przede wszystkim jednak pragnę serdecznie podziękować członkom polskiej służby konsularnej MSZ. Często ich praca nie jest dostatecznie doceniana. Dziś jest okazja, by powiedzieć: wykonujecie dobrą robotę dla Polski i jej obywateli.

Na zakończenie chciałbym Państwu powiedzieć kilka słów o najnowszym narzędziu komunikacji MSZ – rozbudowanych kontach Twittera w 130 naszych placówkach zagranicznych.

Złośliwi, jak Państwo wiedza, mówią, że uprawiam „dyplomację Twitterową”. Podobnie jak szef MSZ Szwecji Karl Bildt, którego opozycja wzywała, by przestał używać Twittera, ignoruję takie komentarze. Bo ci, którzy je głoszą, ignorują nowoczesność. Polska dyplomacja pod moim kierownictwem tego robić nie będzie.

Dziś szybkie narzędzia komunikacji na czele z Twitterem to narzędzie polityki, w tym dyplomacji. Twittera używa 62 prezydentów i premierów z 49 krajów. Dyplomacja to już nie ta XIX-wieczna magia, gdzie starsi panowie z tajemniczymi minami i za kilkoma kotarami spotykali się przy cygarach… Dziś duża część dyplomacji ma charakter publiczny. A kształtowanie wizerunku Polski w mediach światowych odbywa się m.in. dzięki Twitterowi.

Jeśli istotne media światowe cytują mój wpis po wyborach w Rosji, o wizycie w Libii, bądź reakcji na represje na Białorusi – to uważam, że dobrze wypełniam część moich obowiązków.

Cieszę się więc, że od kilku tygodni na Twitterze ćwierkają też prawie wszystkie polskie placówki zagraniczne.

 Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych

Źródło: informacja MSZ z 25.04.12 r.

SOKiK: niemoralne jest zarabianie na klauzulach niedozwolonych

Podmioty szantażujące firmy stosujące niedozwolone postanowienia, nadal wytaczają pozwy. Coraz trudniej będzie im jednak czerpać z tego korzyści. Sądy nie chcą zasądzać na ich rzecz kosztów postępowania.

Więcej: SOKiK: niemoralne jest zarabianie na klauzulach.

RPO wystąpił o uregulowanie w ustawie o usługach turystycznych odpowiedzialności za tzw. zmarnowany urlop

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich zagadnienie odpowiedzialności biura podróży za szkodę polegającą na zmarnowanym urlopie powinno zostać wprost uregulowane w ustawie o usługach turystycznych. W ten sposób zostanie w interesującym zakresie osiągnięty efekt w postaci implementacji przez polskiego prawodawcę postanowień dyrektywy 90/314.

Zob. pełny tekst pisma Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Sportu i Turystyki

Papież: Turystyka seksualna to haniebna forma odchyleń i aberracja („GW”)

Benedykt XVI zaapelował o powstrzymanie turystyki seksualnej. „To haniebna forma odchyleń” – napisał papież w orędziu z okazji VII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Turystyki trwającego w Cancun w Meksyku.

Więcej: Papież: Turystyka seksualna to haniebna forma odchyleń i aberracja

ETS: odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład (LEX)

Przewoźnik lotniczy ma obowiązek wypłacić odszkodowanie na rzecz pasażerów, jeżeli spotkali się oni z odmową przyjęcia na pokład ze względu na reorganizację ich lotu wskutek strajku na lotnisku, który miał miejsce dwa dni wcześniej i wpłynął na poprzedni lot. Jedynie odmowa przyjęcia na pokład uzasadniona względami związanymi z indywidualną sytuacją pasażerów może zwolnić przewoźnika lotniczego z tego obowiązku. Takie rozstrzygnięcie zaproponował Rzecznik Generalny ETS. 

Więcej: ETS: odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład.

„Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny”

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się publikacja pt. Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe. Zawiera ona m.in. rozdział pt. Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny.

Publikacja została przygotowana pod red. Moniki Jagielskiej, Ewy Rott-Pietrzyk oraz Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej.

Spis treści:

Część pierwsza Rozwój europejskiego prawa prywatnego

A possible scenario for the launch of the optional instrument
(Robert Bray)

The optional instrument in European contract law: scope and legal
nature (Benedicte Fauvarque-Cosson)

Optional Instrument and Private International Law – some remarks
(Monika Jagielska)

Przyszłość prawa prywatnego w Unii Europejskiej
(Krzysztof Kwiatkowski)

Przyszłość prawa prywatnego w Unii Europejskiej (dalsza
kodyfikacja?) (Marcin Litowczenko)

European Contract Law and the CFR – development and perspectives
(Damjan Moźina)

Zakres instrumentu opcjonalnego (Jerzy Pisuliński)

Instrument opcjonalny a ochrona konsumenta (Wojciech Popiołek)

Europejskie prawo konsumenckie a projekt nowego polskiego
Kodeksu cywilnego (Zbigniew Radwański)

Starting from e-Commerce instead of Sales Contracts – Choosing
the right field of application of the EU Optional Instrument
(Hans Schulte-Nolke & Fryderyk Zoll)

Progressing towards a European Contract Law – policy options
(Michael Shotter)

Some remarks on the material scope of an optional instrument for
contract law (Matthias E. Storme)

O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów
w europejskim prawie kontraktów (Ryszard Szostak)

Część druga Prawo konsumenckie

Zakończenie stosunku umownego przez konsumenta w drodze
odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (Ewa Bagińska)

Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny (Piotr Cybula)

Regulacja timesharingu a Kodeks cywilny (Bernadetta Fuchs)

Uwagi o kodeksowej definicji konsumenta oraz jej zgodności
z prawem unijnym (Bogusława Gnela)

Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów
a nadmierny formalizm prawa (Mateusz Grochowski)

Konsument a Internet, a próby harmonizacji i unifikacji prawa
prywatnego (Jacek Gołaczyński)

Antynomie paradygmatu ochrony konsumenta przez informację
– prawo Unii Europejskiej a prace nad nowym polskim Kodeksem
cywilnym (Przemysław Miklaszewicz)

Zakres kontroli niedozwolonych postanowień czynności prawnej
w projekcie Kodeksu cywilnego (Marlena Pecyna)

Procesowa ochrona grupowych interesów konsumentów przed
niedozwolonymi (nieuczciwymi) postanowieniami wzorców umów
(Monika Rejdak)

Instytucja umów powiązanych w perspektywie nowego polskiego
Kodeksu cywilnego (Dominika Rogoń)

Umowa sprzedaży konsumenckiej (Aneta Wiewiórowska-Domagalska)

Europejskie prawo konsumenckie jako wyraz technokratycznej
koncepcji prawa umów (Magdalena Ziętek)

Informacja wydawcy: C.H. Beck

Wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług na potrzeby rozliczenia przedmiotowych usług w trybie szczególnej procedury VAP-1 (MSiT)

Uprzejmie informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce: e-deklaracje/Międzynarodowy okazjonalny przewóz drogowy osób został umieszczony wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług na potrzeby rozliczenia przedmiotowych usług w trybie szczególnej procedury, oznaczony symbolem VAP-1.

VAP-1 dostępny jest w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Stosownie do postanowień art. 134b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) podatnicy zidentyfikowani jako podatnicy VAT-przewozy okazjonalne są obowiązani składać deklaracje podatkowe na potrzeby rozliczenia podatku z tytułu wykonywania usług międzynarodowego okazjonalnego  przewozu drogowego osób drogą elektroniczną do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Termin składania deklaracji podatkowej oraz wpłacenia należnego podatku to 25. dzień miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce: e-deklaracje/Międzynarodowy okazjonalny przewóz drogowy osób znajduje się  także zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku wobec tych usług (VAP-R).

Źródło: komunikat MSiT z 13 kwietnia 2012 r.

Odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (uchwała Sądu Najwyższego)

Sąd Najwyższy uchwała (SN 7) z 12.4.2012 r. (sygn. akt III CZP 80/11) orzekł, że zakład ubezpieczeń zobowiązany jest na żądanie poszkodowanego do wypłaty, w ramach odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli ubezpieczyciel wykaże, że prowadzi to do wzrostu wartości pojazdu, odszkodowanie może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

Źródło: http://www.sn.pl.