Daily Archives: 9 marca, 2012

Wiceprezes UOKiK spotkał się z Zarządem Izby Turystyki RP

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Izby Turystyki RP /M. Ciechanowski, A. Giertler, A. Szymański/ z Wiceprezesem UOKiK Panem Jarosławem Krółem. W spotkaniu wzięli udział również Pani Izabela Szewczyk-Krzyżanowska Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Konsumenckiej i Pan Paweł Bryda Gł. Specjalista w tym Departamencie. Tematami spotkania były wnioski i postulaty zgłoszone w trakcie regionalnych konferencji zorganizowanych przez Izby Turystyki w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu wspólnie z Delegaturami UOKiK. Przeprowadzone rozmowy wykazały wzajemną dobrą wolę kontynuowania działań zmierzających do wypracowania norm zgodnych z obowiązującym prawodawstwem polskim i unijnym w zakresie przestrzegania ochrony konsumenckiej, które także zostaną uwzględnione przy tworzeniu branżowego Kodeksu Dobrych Praktyk. Strony spotkania zadeklarowały także wolę współpracy na poziomie eksperckim.

Źródło: komunikat ITRP z 29.02.2012 r. [data wejścia: 09.03.2012 r.]