Daily Archives: 14 marca, 2012

MSiT potwierdza praktykę zawyżania opłaty przez Marszałka Województwa Łódzkiego

Pod koniec stycznia na blogu zamieściłem wpis pt. Łódzki Urząd Marszałkowski “podwyższa” opłaty za wpis do organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Wskazałem w nim na nieprawidłową praktykę Marszałka Województwa Łódzkiego, polegającą na pobieraniu zawyżonej opłaty za wpis do rejestru podmiotów organizujących szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Kilka dni temu otrzymałem odpowiedź z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w której potwierdzono tę nieprawidłowość:

W nawiązaniu do Pana zapytania dotyczącego wysokości opłat w toku uzyskiwania wpisu do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, uprzejmie informuję, iż zgodnie z częścią II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635), opłata skarbowa za wydanie pozostałych zaświadczeń, w tym zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, wynosi 17 zł.

Informacje zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

(http://www.bip.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/bip/bip/urzadmarszalkowski/departamenty/departamentkulturyfizycznejsportuiturystyki/prowadzone+sprawy/wydawanie_upowaznien_jednorazowych_i_stalych_na_prowadzenie_szkolen_na_pilotow_wycieczek_i_przewodnikow_turystycznych)

oparte są na nieaktualnych przepisach prawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672), upoważnienia  do prowadzenia szkoleń na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych zastąpione zostały obowiązkiem jedynie uzyskania wpisu do rejestru organizatorów szkoleń, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.). Dokumentem poświadczającym dokonanie ww. wpisu jest zaświadczenie wydane przez marszałka województwa (art. 24 ust. 8 ustawy o usługach turystycznych), i jedynie wydanie tego zaświadczenia podlega ww. opłacie skarbowej. W związku z powyższym w obecnym systemie prawnym nie ma podstaw prawnych do żądania wymienionych przez Marszałka Województwa Śląskiego: opłaty za jednorazowe pozwolenie oraz opłaty za stałe pozwolenie.

Urząd marszałkowski w Łodzi w dalszym ciągu w sposób nieprawidłowy podaje wysokość tej opłaty na wskazanej wyżej stronie internetowej (w sprawie tej wystąpiłem również bezpośrednio do urzędu).

dr Piotr Cybula