MSiT potwierdza praktykę zawyżania opłaty przez Marszałka Województwa Łódzkiego

Pod koniec stycznia na blogu zamieściłem wpis pt. Łódzki Urząd Marszałkowski “podwyższa” opłaty za wpis do organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Wskazałem w nim na nieprawidłową praktykę Marszałka Województwa Łódzkiego, polegającą na pobieraniu zawyżonej opłaty za wpis do rejestru podmiotów organizujących szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Kilka dni temu otrzymałem odpowiedź z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w której potwierdzono tę nieprawidłowość:

W nawiązaniu do Pana zapytania dotyczącego wysokości opłat w toku uzyskiwania wpisu do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, uprzejmie informuję, iż zgodnie z częścią II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635), opłata skarbowa za wydanie pozostałych zaświadczeń, w tym zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, wynosi 17 zł.

Informacje zamieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

(http://www.bip.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/bip/bip/urzadmarszalkowski/departamenty/departamentkulturyfizycznejsportuiturystyki/prowadzone+sprawy/wydawanie_upowaznien_jednorazowych_i_stalych_na_prowadzenie_szkolen_na_pilotow_wycieczek_i_przewodnikow_turystycznych)

oparte są na nieaktualnych przepisach prawnych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672), upoważnienia  do prowadzenia szkoleń na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych zastąpione zostały obowiązkiem jedynie uzyskania wpisu do rejestru organizatorów szkoleń, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.). Dokumentem poświadczającym dokonanie ww. wpisu jest zaświadczenie wydane przez marszałka województwa (art. 24 ust. 8 ustawy o usługach turystycznych), i jedynie wydanie tego zaświadczenia podlega ww. opłacie skarbowej. W związku z powyższym w obecnym systemie prawnym nie ma podstaw prawnych do żądania wymienionych przez Marszałka Województwa Śląskiego: opłaty za jednorazowe pozwolenie oraz opłaty za stałe pozwolenie.

Urząd marszałkowski w Łodzi w dalszym ciągu w sposób nieprawidłowy podaje wysokość tej opłaty na wskazanej wyżej stronie internetowej (w sprawie tej wystąpiłem również bezpośrednio do urzędu).

dr Piotr Cybula

4 responses to “MSiT potwierdza praktykę zawyżania opłaty przez Marszałka Województwa Łódzkiego

  1. No niemożliwe – MSiT w końcu dało jakąś interpretację. Bo niestety doczekać się czegoś konkretnego od MSiT to niestety droga przez mękę. Różnice pomiędzy województwami np w wysokości opłat pochodzą właśnie z tego że MSiT jest w razie postępowania administracyjnego II instancją i nie mogą zajmować stanowiska przed podjęciem decyzji przez organ I instancji. Trzeba się zwracać do rodzimych prawników żeby interpretowali zapisy, na których sie nie znają. Absurd? No coments.

  2. Czy wobec tego firmy które zapłaciły zawyżone opłaty mogą domagać się od urzędów marszałkowskich zwrotu nadpłaty? Czy w takim wypadku także obowiązuje 5 letni okres przedawnienia roszczeń? Chętnie zażądałbym od mazowieckie urzędu nadpłaty circa 1200 złotych za dwa zezwolenia wydane w 2007 i 2009 roku.

    • Rzeczywiście sprawa dotyczy tylko wpisów dokonanych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 29 kwietnia 2010 r. Ustawa ta weszła w życie w dniu 17 września tego roku i od tego dnia zmieniła się wysokość tej opłaty. Zmiany wprowadzone w przepisach regulujących te szkolenia powodują, że regulacja ta jest bardzo zbliżona do działalności regulowanej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i stąd to błędne stanowisko urzędu marszałkowskiego w Łodzi. Nie jest to jednak działalność regulowana w rozumieniu tej ustawy, ponieważ taką działalnością jest tylko działalność co do której ustawa wyraźnie stanowi, że jest to działalność regulowana w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W tym przypadku takiego przepisu nie ma. Nie ma go, ponieważ szkolenia mogą prowadzić nie tylko przedsiębiorcy, ale także inne podmioty, a działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest tylko działalność przedsiębiorców. Tym samym ustawodawca w ustawie o usługach turystycznych nie mógł się „podeprzeć” w tym przypadku ogólnymi przepisami dotyczącymi działalności regulowanej. Stwarza to konieczność wprowadzenia pewnych dodatkowych regulacji dotyczących tych szkoleń w ustawie o usługach turystycznych (np. dot. kontroli). Przepisy te nie zostały zbyt dobrze sformułowane w tej nowelizacji, stąd w proponowanym projekcie deregulacji pojawiają się w tym zakresie pewne zmiany. W dalszym ciągu nie będzie to jednak działalność regulowana.

  3. Proszę przeczytać powoli i uważnie odpowiedź MSiT, a szczególnie zacytowany przeze mnie poniżej fragment:
    „Zgodnie z ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672), upoważnienia do prowadzenia szkoleń na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych zastąpione zostały obowiązkiem jedynie uzyskania wpisu do rejestru organizatorów szkoleń, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)”.
    Wynika zeń niezbicie, że zmiana wynika z przepisów ustawy z 29.04.2010, trudno więcbyłoby, by dotyczyła czynności dokonanych rok i trzy lata wcześniej.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s