Daily Archives: 29 marca, 2012

Komunikat PIT w sprawie deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek

Na stronie internetowej Polskiej Izby Turystyki pojawił się komunikat w w sprawie projektu deregulacji zawodu przewodnika turystycznego i pilota wycieczek:

Rada Naczelna podjęła temat związany z deregulacją zawodów przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – po przeprowadzonej dyskusji przyjęto, że ostateczne stanowisko w powyższej sprawie przygotuje Prezydium PIT wychodząc z założenia, że w gospodarce wolnorynkowej to przedsiębiorca winien decydować kogo zatrudnić do obsługi swoich klientów, ale deregulacja winna dotyczyć całej Unii Europejskiej, aby uniknąć sytuacji, że w Polsce grupy oprowadzać będą zagraniczni przewodnicy, a nasi przedsiębiorcy będą karani np. w Pradze, czy Wiedniu za realizację podobnej usługi.

Peru, Boliwia – zagrożenie niepokojami społecznymi (MSZ)

W związku z możliwością występowania manifestacji i strajków, które mogą przybrać gwałtowny charakter oraz prowadzić do blokad ulic, dróg i kolei, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom RP podróżującym do Peru i Boliwii zachowanie szczególnej ostrożności poprzez unikanie wszelkich zgromadzeń publicznych oraz punktów koncentracji oddziałów policyjnych.

Zaleca się zasięganie informacji na temat sytuacji w danym regionie w hotelach i u przewodników grup turystycznych, a także śledzenie lokalnych mediów pod tym kątem. Podróżni powinni być przygotowani na ewentualne zmiany planów i opóźnienia w podróży.

Z uwagi na toczące się walki miedzy oddziałami rządowymi i niedobitkami Świetlistego Szlaku, stanowczo odradza się podróżowanie do regionu VRAE (dolina rzek Apurímac i Ene w prowincji Ayacucho) w Peru. W sprawach wymagających pilnej interwencji konsularnej, prosimy o kontakt z telefonem dyżurnym Ambasady RP w Limie: +51-1-999 400 552

Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.

Źródło: informacja MSZ z 28 marca 2012 r.