Daily Archives: 1 marca, 2012

Kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży, przeszukanie („Państwo i Prawo”)

W czasopiśmie Państwo i Prawo ukazał się artykuł pt. Kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży, przeszukanie (przyczynek do kwestii racjonalności legislacji). Jego autorką jest Dobrosława Szumiło-Kulczycka (UJ).

Przedmiotem analizy jest przewidziana w wielu ustawach instytucja kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.

Czy tworzenie „czarnych list przedsiębiorców” jest dopuszczalne, czyli o prawnych granicach zabiegów „socjotechnicznych”

Co jakiś czas w mediach dowiadujemy się o różnych pomysłach dotyczących „czarnych list przedsiębiorców”. Takie listy nie są neutralnymi komunikatami, ale z założenia mają szkodzić w pewien sposób przedsiębiorcom ukazywanym na tych listach. Inną kwestią jest sprawa, czy jest to działanie uzasadnione.

Tworzenie takich list rodzi pytanie o ich dopuszczalność pod względem prawnym. Problematyka ta jest wielowątkowa. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę tylko na jeden przepis ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 14 tej ustawy:

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

2. Wiadomościami, o których mowa w ust. 1, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, w szczególności o:

 1)  osobach kierujących przedsiębiorstwem;

 2)  wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach;

 3)  stosowanych cenach;

 4)  sytuacji gospodarczej lub prawnej (…).

Jeżeli więc przedsiębiorca sam tworzy takie listy, w których zawarte są wskazane wyżej informacje – informacje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, wówczas możemy mówić co do zasady o popełnieniu czynu nieuczciwej konkurencji w świetle tej ustawy.

Ostatnio pojawiła się „czarna lista” biur podróży będących przeciwko deregulacji zawodu przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Utworzenie tej listy uzasadniano w następujący sposób:

Dlatego nie mogę pozostać obojętny i dziś na niemieckojęzycznej podstronie naszej akcji rozpoczynam – skierowaną na rynek niemiecki kampanię informującą – które biura są przeciwne deregulacji zawodów pilota i przewodnika, a zatem wprowadzenia w Polsce podobnego prawa jakie funkcjonuje w Niemczech.

Tak więc obecnie na mojej „czarnej liście” są następujące podmioty (…).

Wybaczcie Państwo, ale z racji że jesteście zrzeszeni w ITRP, automatycznie opublikowane przez tę organizacje lamenty i  niedorzeczności są także waszym głosem.

Na wskazanej stronie czytamy:

Protestiert aber auch die Tourismuskammer ITRP, wo einige Incoming-Reiseveranstaltern Mitglieder sind, die die Dienstleistungen auf deutschem Reisemarkt anbieten.

Ich finde es nützlich zu nennen, welche Firmem u.a. gegen die positive Reform der Vorschriften stehen (…).

Wkrótce okazało się, że jedno z biur podróży nie popiera stanowiska ITRP. Czy więc można go było zamieszczać na tej liście? Sprawa ta ma charakter wielowątkowy. Nie chcę w tym miejscu przesądzać, czy akcja ta była zgodna ze wskazanym wyżej przepisem. Na pewno względy pewnej rzetelności przemawiałby przed zamieszczeniem biura podróży na tej liście jego bezpośrednie zapytanie co do zarzucanego stanowiska. Zwłaszcza jeżeli samemu prowadzi się działalność gospodarczą.  Stwierdzenie, że jeżeli biura podróży zamieszczone mają jednak inne stanowisko to mogą przesłać:

choćby jedno krótkie zdanie w stylu „Biuro takie a takie popiera planowaną przez rząd deregulację zawodu przewodnika  turystycznego i pilota wycieczek”.

– nie wydaje się być ani odpowiednie, ani wystarczające.

Piotr Cybula

Projekt ustawy o zniżkach na przejazdy uczniów i studentów znów w Sejmie („Rz”)

Wprowadzenie 49 proc. zniżki dla uczniów i studentów na przejazdy autobusami i pociągami na podstawie biletów jednorazowych, a nie tylko imiennych miesięcznych – zakłada obywatelski projekt ustawy, którego pierwsze czytanie w środę odbyło się w Sejmie – więcej: Projekt ustawy o zniżkach na przejazdy uczniów i studentów znów w Sejmie.

Nowe prace dotyczące prawnych aspektów pilotażu i przewodnictwa

Nakładem wydawnictwa Proksenia ukazała się publikacja pt. Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie.

W pracy tej opublikowane zostały cztery artykuły poruszające aspekty prawne:

T. Simiński-Stanny, Ogólna sytuacja prawna pilotów i przewodników w Polsce

P. Szymanowski, Europejskie Ramy Kwalifikacji w pilotażu i przewodnictwie a uznawanie zawodów regulowanych. Czy przewodnika traktować jako zawód regulowany czy jako produkt regionalny? – wprowadzenie do dyskusji

M. Nowak-Duda, Przewodnicy w Austrii – zasady uzyskania licencji, przepisy adaptacyjne dyrektywy unijnej

 Z. Barbaś, Procedury administracyjne dotyczące pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w projekcie Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei ‚jednego okienka’ (UEPA)

Informacja wydawcy: tutaj.