Daily Archives: 13 marca, 2012

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) i Europejska Komisja Podróży (ETC) poszerzają współpracę w sprawach turystyki

 

W dniu 07 marca 2012 r. w Berlinie Światowa Organizacja Turystyki (UN WTO) i Europejska Komisja Podróży (ETC) podpisały umowę zobowiązującą do realizacji wspólnych działań na rzecz rozwiązania problemów, przed którymi stoi sektor turystyki. Po podpisaniu umowy Taleb Rifai Sekretarz Generalny UNWTO, powiedział, iż „Globalne wyzwania wymagają ściślejszej współpracy. Porozumienie podkreśla silną synergię pomiędzy działaniami w naszych dwóch organizacjach i jest krokiem w kierunku maksymalizacji naszych wysiłków „.
UNWTO i ETC ściśle współpracują w celu monitorowania trendów w zmieniającym się rynku turystycznym od 2001 roku oraz pomagają krajom członkowskim w podniesieniu konkurencyjności. Oczekuje się, iż nowe porozumienie pozwoli lepiej reagować na potrzeby członków tych organizacji i sektora turystyki. Pani Petra Hedorfer, Prezydent ETC po podpisaniu umowy powiedziała, że „Poczyniliśmy znaczne postępy w kierunku zwiększenia konkurencyjności w turystyce w ciągu ponad dziesięciu lat wspólnych badań przeprowadzonych przez ETC i UNWTO. Dzięki zmianie globalnych trendów turystycznych Europa, jako najczęściej odwiedzane miejsce docelowe podróży, jest w stanie dużo zyskać na tej współpracy. Aktualnie, bardziej niż kiedykolwiek, badania i wiedza o rynku ma kluczowe znaczenie, a podpisana umowa nie tylko wzmacnia znaczenie współpracy na poziomie europejskim, ale także na poziomie globalnym.”

Jedną z głównych inicjatyw w ramach nowego porozumienia o współpracy jest poinformowanie w trakcie trwania ITB w Berlinie o utworzeniu Globalnej Krajowej Organizacji Turystyki (NTO) Think Tank. Think Tank będzie stanowił forum dla szefów krajowych organów turystycznych ze wszystkich regionów świata w celu identyfikacji i współpracy w kwestiach będących w obszarach wspólnego zainteresowania, od zmieniających się warunków rynkowych i trendów po nowe technologie i prawa konsumenckie. NTO pozwoli mówić jednym głosem w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym ułatwień w podróży.

UNWTO i ETC będą łączyć wysiłki w kwestiach takich jak trendy i badania rynkowe, produkty i segmenty, metody marketingu, zarządzanie, benchmarking, zrównoważony rozwój i sytuacje kryzysowe. Obie strony będą kontynuować wydawanie cyklu podręczników najlepszych praktyk i badań rynku, które do tej pory objęły najważniejsze rynki źródłowe dla Europy, w tym Chin, Indii, USA i na Bliskim Wschodzie, a także aktualne kwestie marki, e-marketing i rozwój produktów.

Źródło: komunikat MSiT z 13 marca 2012 r.