Daily Archives: 11 stycznia, 2013

PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W GÓRACH – TURYSTYKA, REKREACJA, SPORT (konferencja naukowa, Kraków, 17 maja 2013 r.)

Poniżej przedstawiam program konferencji pt. „PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA W GÓRACH – TURYSTYKA, REKREACJA, SPORT„, która odbędzie się w Krakowie, 17 maja 2013 r. :

9.15 – mgr Jerzy Kapłon (COTG PTTK), dr Piotr Cybula (AWF w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Otwarcie konferencji. Wprowadzenie

9.30 – dr hab. prof. nadzw. Leszek F. Korzeniowski (AWF w Krakowie), Nauki o bezpieczeństwie a prawne aspekty bezpieczeństwie w górach

9.45- prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński), Obowiązki państwa dotyczące wypadków związanych z uprawianiem turystyki górskiej – uwagi na kanwie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Furdik przeciwko Słowacji

 10.00 – prof. dr hab. Monika Jagielska (Uniwersytet Śląski), Kolizyjnoprawna problematyka wypadków górskich

10.15 – prof. dr hab. Paweł Czubik (Uniwersytet Jagielloński), Pomoc konsularna w razie wypadków turystów w górach poza granicami RP

10.30-10.45 dyskusja

10. 45-11.00 przerwa kawowa

11.0 – dr Jerzy Gospodarek (SGH), Pojęcie, rodzaje i funkcje szlaków turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem szlaków górskich

11.15 – dr Krzysztof Felchner (Uniwersytet Jagielloński), Tworzenie, rozpowszechnianie, korzystanie z map: jak poruszać się po „mapie” przepisów (prawa autorskiego, geodezyjnego i kartograficznego, o infrastrukturze informacji przestrzennej i in.)?

11.30 – dr Dominik Wolski, Obowiązek przewodnicki na obszarze parku narodowego obejmującego tereny górskie

11.45 – prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (AWF w Krakowie), mgr Anna Kolasińska (AWF w Krakowie), Co wynika z badań nielegalnej dyspersji w parkach narodowych?

12.00 – mgr Mikołaj Bielański (AWF w Krakowie), Nielegalna dyspersja narciarzy wysokogórskich w Tatrzańskim Parku Narodowym a regulacje prawne – w świetle najnowszych badań z wykorzystaniem urządzeń GPS Loger

12.15 – dr Robert Rokowski (AWF w Krakowie), mgr Adam Pieprzycki, PWST Tarnów, Prawne aspekty dotyczące nauczania wspinaczki na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego

 12.30 – dr Marek Porzycki (Uniwersytet Jagielloński), mgr Olena Sharvan (Uniwersytet Jagielloński), Prawo wykroczeń i prawo karne jako instrument zwalczania nielegalnego offroadu – czy wskazane są zmiany?

 12.45-13.15 dyskusja

13.15-13.30 przerwa kawowa

13.30 – dr Jerzy Raciborski (AWF w Krakowie), Bezpieczeństwo osób korzystających z usług stacji narciarskich

13.45 – dr Michał Biliński (Uniwersytet Jagielloński), Problem prywatyzacji PKL S.A. z perspektywy bezpieczeństwa osób korzystających z jej usług

 14.00 – mgr Piotr Łebek (Uniwersytet Opolski), Granice odpowiedzialność cywilnej organizatorów stoków narciarskich

14.15 – mgr Jolanta Zatorska (Uniwersytet Jagielloński), Odpowiedzialność cywilna osób uprawiających sporty wysokogórskie we Francji

14.30 – dr Wojciech Robaczyński (Uniwersytet Łódzki), Cywilnoprawna odpowiedzialność narciarza

 14.45 – mgr Michał Kućka (Uniwersytet Jagielloński), Szczególna regulacja stanu wyższej konieczności w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

 15.00 – dr Małgorzata Serwach (Uniwersytet Łódzki), Ubezpieczenia związane z turystyką górską

15.15 – dr Mariusz Załucki (Uniwersytet Rzeszowski), Problem podejmowania ryzykownych i długotrwałych wypraw górskich z perspektywy prawa rodzinnego i prawa spadkowego

 15.30-16.00 – dyskusja

 16.00-16.15 – mgr Jerzy Kapłon (COTG PTTK), dr Piotr Cybula (AWF w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Podsumowanie konferencji

Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie udziału Organizatorowi (COTG PTTK). O terminie i sposobie zgłoszenia zamieszczę wkrótce informację.