Daily Archives: 3 stycznia, 2013

Projekt systematyzacji części szczegółowej prawa zobowiązań (z umowami o podróż i czarteru)

W czasopiśmie „Transformacje Prawa Prywatnego” (nr 1/2012) opublikowany został artykuł prof. Zbigniewa Radwańskiego pt. „Wstępny projekt systematyzacji tak zwanej części szczegółowej prawa zobowiązań„.

W tytule V pt. „Umowy odnoszące się do świadczenia usług
a polegające na osiągnięciu określonego rezultatu” prof. Z. Radwański zaproponował dodanie „umowy o podróż„, podając zwięzłe uzasadnienie:

„uregulowana w odrębnej ustawie, ale bez dostatecznego uzasadnienia, powszechnie regulowana w kodeksach cywilnych innych państw. Jej zaliczenie do umów rezultatu odpowiada aktualnemu stanowisku zajętemu w tej sprawie przez dyrektywę Unii Europejskiej i orzecznictwo, które zaostrzyło w tym względzie odpowiedzialność organizatora podróży”.

W tytule VI pt. „Przewóz” proponuje się z kolei dodanie „umowy czarteru„.

Wspomniany artykuł dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej czasopisma: „Wstępny projekt systematyzacji tak zwanej części szczegółowej prawa zobowiązań„.

Piotr Cybula