Daily Archives: 20 stycznia, 2013

Podstawy prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki

W wykazie publikacji zamieściłem pełny tekst artykułu pt. „Podstawy prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki„, który został wcześniej opublikowany w czasopiśmie „Problemy Turystyki” (2006, nr 1-4).

Co ciekawe, w literaturze w reprezentowane są różne stanowiska odnośnie do tego, które umowy mogą być podstawą tej współpracy. W chwili przygotowywania tej publikacji spotkałem się z następującymi poglądami co do możliwej „podstawy prawnej”:

– „umowa o pracę oraz umowa zlecenia”;

– „umowa o pracę, umowa zlecenia lub umowa nienazwana, podobna do zlecenia”;

– „umowa zlecenia”;

– „umowa o pracę, zlecenie świadczenia usług turystycznych, zlecenie – pilotaż Wycieczek”;

– „umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa nienazwana podobna do zlecenia oraz umowa o usługi prowadzenia imprezy jako pilot”;

– „umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia oraz tzw. dogadanie się”;

– „umowa o pracę oraz umowa o świadczenie usług pilotarskich (umowa pilotażu wycieczki)”;

– „pilot może też świadczyć usługi biuru podróży na postawie umowy o pracę, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub na podstawie umowy o usługi podobne do zlecenia”.

W artykule szerzej odnoszę się do wskazanych stanowisk. Mimo upływu kilku lat, uwagi odnośnie do istoty problemu pozostały w pełni aktualne.

Piotr Cybula