Monthly Archives: Grudzień 2012

Będzie nowa ustawa o turystyce? (RP)

Jak podaje Rzeczpospolita wiceminister Katarzyna Sobierajska przyznała, że ustawa o turystyce ma wiele błędów i zapowiedziała napisanie nowej.

Więcej w artykule: Będzie nowa ustawa o turystyce, w którym przedstawiono też nowe stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki na ochronę klienta w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki.

P.C.

 

Sylwestrowe porady UOKiK

Czy wiesz, że nieudaną imprezę sylwestrową możesz reklamować? A organizator ponosi odpowiedzialność za pozostawione w szatni płaszcze? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów radzi, jak odpowiedzialnie korzystać z solariów i przypomina o prawach wszystkim, którzy hucznie powitają Nowy Rok

[Warszawa, 28 grudnia 2012 r.] Z roku na rok wydłuża się nie tylko lista propozycji noworocznego świętowania, ale również wymagań stawianych przez samych uczestników. Im więcej możliwości, tym trudniej o decyzję – gdzie i jak powitać Nowy Rok? Kupując w ostatniej chwili bilet na koncert sylwestrowy lub zorganizowaną zabawę, powinniśmy dokładnie określić warunki usługi, za którą płacimy. Bezpieczeństwo najbliższym zapewni ostrożność i uwaga podczas tradycyjnych zakupów materiałów pirotechnicznych. Zdrowy rozsądek powinien pojawić się także, jeśli przed noworoczną imprezą zdecydujemy się na sztuczną opaleniznę.

Korzystając z solarium pamiętaj, że:

  • nie należy korzystać z solarium częściej niż raz na 48 godzin, a opalanie nie powinno trwać dłużej niż 10 min;
  • dla każdego bezpieczna dawka promieniowania UV jest inna. Zależy od typu skóry oraz częstotliwości kontaktów ze słońcem. Istnieje sześć fototypów skóry. Szczególnie na oparzenia narażone są osoby z pierwszych grup – o jasnej karnacji z występującymi często piegami, niebieskimi, zielonymi oczami o włosach koloru blond. Te osoby powinny szczególnie ostrożnie się opalać;
  • stwierdzenie „nowe lampy”, „turbo solarium” powinno być traktowane jako ostrzeżenie a nie reklama, ponieważ często mają większą moc promieniowania, a także świecą nierównomiernie co może być przyczyną poparzeń;
  • należy zadbać, by przed opalaniem skóra była czysta, bez makijażu, kosmetyków, kremów i perfum, ponieważ mogą one zwiększyć wrażliwość skóry na światło. Wskazane jest stosowanie kremów chroniących i pielęgnujących skórę, specjalnie przeznaczonych do opalania w solarium. Warto również pamiętać o ochronie oczu;
  • przed skorzystaniem należy sprawdzić, czy urządzenie opalające zostało zdezynfekowane.

Wszystkim konsumentom przygotowującym się do Sylwestra, UOKiK przypomina:

  • źle wykonaną usługę fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną można reklamować. Nieprawidłowości zgłaszamy jak najszybciej, wyznaczając termin na poprawki. Pamiętajmy, że konsumentom przysługuje prawo do naprawy usługi, żądania zwrotu zapłaconej kwoty, obniżenia rachunku albo przyznanie rabatu. Odstąpienie od umowy jest możliwe, jeśli wada jest istotna (np. trwała spaliła włosy, zamiast koloru blond wyszedł inny, zabieg kosmetyczny spowodował chorobę itp.). Możemy domagać się odszkodowania, jeżeli w związku z wadliwym wykonaniem usługi narażeni zostaliśmy na dodatkowe koszty, np. skorzystanie z usług innego przedsiębiorcy. Konieczne są rachunki, aby udowodnić poniesioną szkodę i wystąpić o odszkodowanie;
  • zawierajmy umowy na piśmie, spisanie najważniejszych punktów organizowanego wieczoru (ilość ciepłych dań, napojów, rodzaj muzyki) ułatwi dochodzenie roszczeń w przypadku konfliktu z przedsiębiorcą;
  • zaginięcie rzeczy pozostawionych w szatni, mimo umieszczonej informacji „w przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby szatnia nie ponosi odpowiedzialności” – to przykład niezgodnej z prawem praktyki. Przedsiębiorca odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni, nie tylko wtedy gdy jest płatna;
  • rezygnacja może być kosztowna – zakup biletu na zabawę, wykupienie wycieczki połączonej z sylwestrem zobowiązuje – również klienta. Nagła rezygnacja, rozmyślenie się w ostatniej chwili może wiązać się z poniesieniem części lub całości ceny biletu. W każdym przypadku kwota naliczana konsumentowi powinna być adekwatna do poniesionych przez organizatora wydatków. Warto pamiętać, że jeśli do zmiany istotnych warunków umowy – miejsca, ceny, programu itp. doszło z winy organizatora – powinniśmy mieć możliwość rezygnacji bez ponoszenia kosztów;
  • kupując materiały pirotechniczne sprawdź, czy na opakowaniu znajdują się: nazwa producenta, ostrzeżenia (np. o zachowaniu bezpiecznej odległości podczas odpalania czy nadzorze dorosłych) oraz instrukcja obsługi w języku polskim. Pamiętaj, że wyroby pirotechniczne mogą kupować wyłącznie osoby pełnoletnie. Zanim kupisz fajerwerki sprawdź, czy opakowanie nie posiada żadnych wad (pęknięcia, przerwania, wybrzuszenia) oraz nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna. Zobacz, czy elementy są dobrze połączone, nie przesuwają się, a części układu służącego do podpalenia nie wypadają.

Źródło: komunikat prasowy UOKiK z 28.12.12 r.

Łódzki Urząd Marszałkowski dostosował wysokość opłaty dla organizatorów szkoleń

Jakiś czas temu pisałem o problemie opłaty pobieranej przez Łódzki Urząd Marszałkowski od podmiotów organizujących szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek.

Zamiast opłaty w wysokości 17 zł urząd ten pobierał: opłatę w wysokości 82 zł (za jednorazowe szkolenie) oraz opłatę w wysokości 616 zł (za „stałe pozwolenie”).

Obecnie, jak można przeczytać ze strony internetowej tego urzędu, urząd pobiera opłatę w wysokości 17 zł. Ciekawe, czy podmioty, które uiściły wyższą niż powinny opłatę, zostali poinformowani o tym fakcie i otrzymali „nadpłatę”.

Piotr Cybula

Stanowisko PIT w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów – obawa kolizji?

Na swojej stronie internetowej Polska Izba Turystyki zamieściła stanowisko w sprawie propozycji zmiany rozporządzenia Ministra Finansów określającego minimalne sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Najciekawsze w tym stanowisku jest następujące stwierdzenie:

Polska Izba Turystyki uważa, że wysokości minimalnych sum gwarancji powinny pozostać na niezmienionym poziomie, gdyż istnieje prawdopodobieństwo kolizji tego rozwiązania z dyrektywą usługową UE, tworząc barierę w dostępie do rynku dla podmiotów nowopowstających.

Skomentować to wypada tylko w ten sposób, że jest pewne, iż obecne regulacje prawa polskiego są niezgodne z prawem unijnym i potrzebne są tu zmiany. O żadnej kolizji z dyrektywą usługową mowy być nie może. Dyrektywa usługowa jest częścią prawa unijnego, więc należy ją interpretować również z uwzględnieniem dyrektywy 90/314. Z art. 7 tej ostatniej regulacji, jak również orzecznictwa ETS do tego przepisu, wynika, że organizatorzy imprez turystycznych powinny mieć zabezpieczenie finansowe gwarantujące zapewnienie powrotu do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej, jak również zwrot tzw. przedpłat. Obawa wskazanej wyżej kolizji jest więc w żaden sposób nieuzasadnione.

Piotr Cybula

Ogólną ocenę tego projektu rozporządzenia przedstawiłem w artykule: Minister finansów chce działać przeciwko państwu.

„Dziwna deregulacja sportów górskich” (DGP)

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” w lipcu ukazał się ciekawy artykuł Bogusława Kowalskiego (instruktora PZA) pt. Dziwna deregulacja sportów górskich.

W artykule tym pojawia się zarzut, że zapowiadana deregulacja w zakresie „sportów górskich” może prowadzić do monopolizacji usług przewodników górskich posiadających odpowiednie dodatkowe szkolenie.

P.C.

„Strome koryta rwących potoków”

Prawnicy mają czasem trudności w zdefiniowaniu niektórych pojęć. Dlatego starają się używać w miarę ścisłych określeń. Niestety w ustawach czasem spotykamy bardziej poetyckie określenia. Przyznać muszę, że nie potrafię chyba ściśle zdefiniować  występującego w art. 21 ust.  ustawy o usługach turystycznych określenia „strome koryta rwących potoków górskich„. Kiedy koryto jest strome? Kiedy woda w strumyku po prostu płynie, a kiedy możemy mówić o „rwącym potoku”? Gdyby do sądu trafiła jakaś sprawa dotycząca tej kwestii, chyba konieczne byłoby powołanie biegłego…

P.C.

 

Warto czytać regulaminy ośrodków SPA

Jeden z lubelskich ośrodków SPA w regulaminie informuje, że:

Wykupienie masażu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na masaż powłok brzusznych, ud i pośladków.

Organizacje branżowe w ustawie o usługach turystycznych

Po ponad stuletniej tradycji społecznych organizacji turystycznych i po ponad dwudziestoletniej działalności samorządu gospodarczego w turystyce, jedyną organizacją o której wspomina się z nazwy w ustawie o usługach turystycznych jest UIAGM – Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Przewodników Górskich UIAGM/IVBV/IFMGA.

Jak to uzasadnić?

P.C.

Kontrowersyjne rozporządzenia Ministra Finansów

Obecnie trwa dyskusja na temat sposobu zmiany naszego prawa w zakresie zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Obowiązujące przepisy są niezgodne z art. 7 dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Sytuacja ta rodzi pytanie o kierunek zmian w celu zapewnienia tej zgodności. Proponuje się różne rozwiązania.

Ostatnio Minister Finansów zaproponował zmianę rozporządzeń określających minimalne wysokości sum zabezpieczenia. Opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (projekt z 31 października 2012 r.). Abstrahując od szerszej oceny tego projektu, w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na trzy kwestie:

1)      kontrowersyjne uzasadnienie tego projektu, którego zasadniczym celem ma być doprowadzenie do zgodności z prawem unijnym;

2)      ocenę projektu przez Rzecznika Ubezpieczonych;

3)      możliwe skutki obecnie obowiązujących rozporządzeń i projektowanej zmiany w kontekście zadań Ministra Finansów.

We wskazanym projekcie czytamy:

Niezależnie od proponowanych zmian należy podkreślić, iż przepisy rozporządzenia Ministra Finansów wyznaczają jedynie minimalne wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej. W związku z tym, zawarte w ww. rozporządzeniach regulacje nie ograniczają możliwości zawierania umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w wyższymi niż wskazane w tym rozporządzeniu sumami. To z kolei, jest wręcz konieczne przy prowadzeniu działalności gospodarczej na większą skalę (podkr. P.C.).

Przyznać muszę, że zupełnie nie rozumiem tej wypowiedzi. Wynikający z dyrektywy skutek, który powinien być u nas osiągnięty jest bardzo jasny – zabezpieczenie to powinno pokrywać pełny zwrot tzw. przedpłat oraz zapewnić klientowi powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej. Taki skutek powinien zapewniać m.in. kształt wspomnianych rozporządzeń Ministra Finansów.

Jeżeli kształt przepisów byłby zgodny z wymogami dyrektywy, to dodatkowe zabezpieczenie jest zupełnie zbędne i namawianie przedsiębiorców do zawierania dodatkowych umów jest nieporozumieniem.

Jeżeli natomiast byłby niezgodny z tymi wymogami, to jako taki nie powinien się w ogóle pojawić. To państwo członkowskie ma obowiązek prawidłowej realizacji dyrektywy m.in. przez uchwalenie przepisów zapewniających ten skutek. Projektodawca nie może tego zadania przerzucać na przedsiębiorców, w tym sensie, że to oni powinni podejmować decyzje co do wyższego ubezpieczenia niż jest to wymagane przez obowiązujące przepisy.

Już chociażby z przedstawionych opinii na temat tego projektu wynika, że istnieją poważne wątpliwości co do osiągnięcia w ten sposób skutku polegającego na zgodności z unijną dyrektywą. Jak wskazuje Aleksandra Wiktorow (Rzecznik Ubezpieczonych):

(…) mimo że zaproponowane minimalne sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz minimalne sumy gwarancyjne są wyższe niż obowiązujące obecnie, wydaje się, iż w dalszym ciągu mogą być niewystarczające na pokrycie zwrotu całości nadpłaconych pieniędzy oraz kosztu powrotu do kraju. Zdaniem Rzecznik obawy takie powoduje już samo zestawienie proponowanych sum z wyliczeniami dotyczącymi tegorocznych niewypłacalności biur podróży, wskazanymi w uzasadnieniach do projektów. Ustalenie minimalnych sum gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz minimalnych sum gwarancyjnych na zbyt niskim poziomie może rodzić zarzuty niezgodności z prawem Unii Europejskiej. Przypomnieć warto, że w przypadku nieprawidłowej implementacji art. 7 dyrektywy 90/314 (…) odpowiedzialność ponosić może Skarb Państwa (podkr. P.C.).

W świetle powyższego, mając na uwadze podstawowe zadanie Ministra Finansów, jakim jest troska o finanse publiczne, zarówno proponowany projekt, jak również obecnie obowiązujące rozporządzenia w tym zakresie, których skutkiem może być dochodzenie od Skarbu Państwa odpowiedzialności w związku z nieprawidłową implementacją dyrektywy 90/314, są trudne do zrozumienia i uzasadnienia.    

Piotr Cybula

„Cruise Law News”

W odnośnikach do stron internetowych (blogroll) dodałem bardzo interesującą stronę o prawnych aspektach dotyczących rejsów wycieczkowych: Cruise Law News.

Prowadzi ją Jim Walker – amerykański adwokat .

P.C.