Daily Archives: 30 kwietnia, 2013

Lista przewodników tatrzańskich podnoszących swoje kwalifikacje, a ostatnie zarządzenie dyrektora TPN w sprawie tzw. obowiązku przewodnickiego

Jak wcześniej pisałem, od poprzedniego poniedziałku na terenie TPN obowiązuje zarządzenie dyrektora TPN w sprawie tzw. obowiązku przewodnickiego.

Wynika z niego, że:

Wprowadza się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązek zapewnienia opieki przewodnika górskiego tatrzańskiego podczas wszystkich zorganizowanych wycieczek pieszych, w których uczestniczy młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe, licea i technika).

Na stronie internetowej TPN zamieszczona została „lista przewodników tatrzańskich podnoszących swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach przyrodniczych organizowanych przez Tatrzański Park Narodowy„.

Z tej listy płynie wniosek, że dyrektor TPN jest przedstawicielem grupy zawodowej, która staje się beneficjentem wspomnianego zarządzenia (jeżeli tożsamość nazwisk nie jest przypadkowa).

Z jednej strony można powiedzieć, że nikt tak jak przewodnicy turystyczni i osoby związane z TPN nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie potrzeby turystów występują w zakresie opieki przewodnickiej.

Z drugiej jednak strony trudno nie zauważyć w tym zakresie pewnego konfliktu interesów.

Piotr Cybula

Komunikat Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie oświadczenia o niewypłacalności biura podróży „Horyzont”

Informujemy, że w dniu 29.04.2013 r. Irena Szczypek – Horyzont Biuro Podróży (ul. Kuźnicza 11/13; 50-148 Wrocław) złożyła Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oświadczenie o niewypłacalności. Jednocześnie oświadczyła, że obecnie poza granicami kraju nie przebywają żadni klienci biura. Dla poszkodowanych klientów, którzy nie wyjechali z kraju  zostanie uruchomiona gwarancja ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA. Szczegóły dotyczące wypłaty środków z gwarancji ubezpieczeniowej zostaną opublikowane wkrótce.

Źródło: strona internetowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego