Daily Archives: 22 kwietnia, 2013

Od 22 kwietnia obowiązuje na terenie TPN nowe zarządzenie w sprawie tzw. obowiązku przewodnickiego

22 kwietnia 2013 r. weszło w życie zarządzenie nr 15/2013 Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązku zapewnienia opieki przewodnika Górskiego Tatrzańskiego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Zostało ono wydane na postawie  8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zarządzenie to zawiera tylko jeden merytoryczny przepis – § 1. Zgodnie z nim:

Wprowadza się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązek zapewnienia opieki przewodnika górskiego tatrzańskiego podczas wszystkich zorganizowanych wycieczek pieszych, w których uczestniczy młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe, licea i technika).

Problematyka tzw. obowiązku przewodnickiego na terenie parków narodowych położonych na terenach górskich od dłuższego czasu wywołuje ożywione dyskusje, zwłaszcza na różnego rodzaju forach internetowych. W tym przypadku pewne wątpliwości może wywoływać nie tylko samo wprowadzenie takiego obowiązku, ale także kształt tego przepisu (np. wydaje się, że powinien on wyraźnie dotyczyć „dzieci i młodzieży”, a nie tylko „młodzieży”, co wynika również z kontekstu).

Kwestia tzw. obowiązku przewodnickiego na terenach parków narodowych położonych w górach będzie przedmiotem referatu dr. Dominika Wolskiego na majowej konferencji o prawnych aspektach bezpieczeństwa w górach. Referat ten w formie artykułu zostanie także opublikowany w monografii przygotowywanej w związku z tą konferencją.

Piotr Cybula

MSiT a deregulacja, czyli dlaczego nie rozumiem polityki informacyjnej MSiT

W piątek Sejm uchwalił ważną ustawę deregulacyjną. Obejmuje ona także zawody przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek. Dotyczy więc bardzo istotnej kwestii dla funkcjonowania rynku turystycznego.

Dzisiaj na stronie internetowej pojawiły się trzy nowe wpisy.

Z pierwszego wynika, że polskie tenisistki awansowały do grupy światowej II Fed Cup.

W drugim wskazano, że siatkarze rzeszowskiego klubu zostali mistrzami Polski 2012/2013.

W trzecim ogłoszono, że polscy siatkarze zostali wicemistrzami Europy kadetów.

Jeszcze ciekawiej przedstawia się „oficjalna strona Rzecznika Prasowego Ministerstwa Sportu i Turystyki„. Tam z kolei ostatni wpis pochodzi z 11 kwietnia tego roku. Pani rzecznik przywołała w nim wypowiedź Mateusza Kusznierewicza w sprawie rozporządzenia dotyczącego uprawiania turystyki wodnej.

Na temat deregulacji na stronie MSiT może przeczytamy coś jutro.

Nie rozumiem takiej polityki informacyjnej MSiT.

Piotr Cybula