Daily Archives: 26 kwietnia, 2013

Cytat dnia, czyli o tym jak to nasz ustawodawca wykluczył zwrot tylko części przedpłaty

W 2010 r. mieliśmy nowelizację ustawy o usługach turystycznych. Już wówczas zdawano sobie sprawę z tego, że nasze prawo w zakresie przepisów regulujących zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki jest niezgodne z prawem unijnym.

Zwłaszcza w kontekście tego co się stało w roku ubiegłym, warto przypomnieć fragment komunikatu, który pojawił się przy okazji wspomnianej nowelizacji na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po przedstawieniu wprowadzanych zmian pojawiło się następujące stwierdzenie:

Tym samym ustawodawca, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, wykluczył możliwość, aby takie zabezpieczenia finansowe były niewystarczające dla  pokrycia roszczeń klientów.

Jak to często bywa, co rzekomo ustawodawca wykluczył, życie nie wykluczyło…

Teraz słuchamy czasem, że sytuacji z roku ubiegłego winni są nieuczciwi organizatorzy turystyki i klienci, którzy łakomili się na zbyt tanie oferty. Gdyby klienci zawierali umowy z „normalnymi” cenami, to byliby chronienie w pełni. Powiedziałbym, że takie stawianie sprawy nie jest zbyt uczciwe. Nasz ustawodawca powinien przewidzieć ochronę również i w takich przypadkach. A błędy w tym zakresie powinny już dawno zostać skorygowane.

Piotr Cybula

„Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekrecja, sport” – zapowiedź publikacji

W związku z majową konferencją na temat: „Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport„, przygotowywana jest również publikacja pod takim tytułem.

Jej publikacja planowana jest na połowę maja. Zostanie wydana w ramach Biblioteki Górskiej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

Poniżej zamieszczam spis zawartych w niej artykułów:

Wprowadzenie

Leszek F. Korzeniowski, Nauki o bezpieczeństwie – wprowadzenie do problematyki

 Ireneusz C. Kamiński, Obowiązki państwa dotyczące wypadków związanych z uprawianiem turystyki górskiej – uwagi na kanwie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Furdik przeciwko Słowacji

 Paweł Czubik, Pomoc konsularna w razie wypadków turystów w górach poza granicami RP

Krzysztof Felchner, Tworzenie, rozpowszechnianie, korzystanie z map: jak poruszać się po „mapie” przepisów (prawa autorskiego, geodezyjnego i kartograficznego, o infrastrukturze informacji przestrzennej i in.)?

 Jerzy Gospodarek, Pojęcie, rodzaje i funkcje szlaków turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem szlaków górskich

Dominik Wolski, Obowiązek przewodnicki na obszarze parku narodowego obejmującego tereny górskie

Paweł Adamski, Anna Kolasińska, Zbigniew Witkowski, Co wynika z badań nielegalnej dyspersji w parkach narodowych?

Mikołaj Bielański, Piotr Cybula, Szymon Ziobrowski, Obszar uprawiania narciarstwa wysokogórskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym a regulacje prawne

Marek Porzycki, Olena Sharvan, Prawo wykroczeń i prawo karne jako instrument zwalczania nielegalnego offroadu – czy wskazane są zmiany?

 Jerzy Raciborski, Bezpieczeństwo osób korzystających z usług stacji narciarskich

 Michał Biliński, Problem prywatyzacji PKL S.A. z perspektywy bezpieczeństwa osób korzystających z jej usług

 Piotr Łebek, Granice odpowiedzialność cywilnej organizatorów stoków narciarskich

Łukasz Cora, W kwestii tzw. zakazu uprawiania narciarstwa lub snowboardingu (wybrane aspekty materialno-procesowe zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich)

Wojciech Robaczyński, Cywilnoprawna odpowiedzialność narciarza

Jolanta Zatorska, Odpowiedzialność cywilna osób uprawiających sporty wysokogórskie we Francji

 Małgorzata Serwach, Ubezpieczenia związane z turystyką górską

 Mariusz Załucki, Problem podejmowania ryzykownych i długotrwałych wypraw górskich z perspektywy prawa rodzinnego i prawa spadkowego

 Sabina Owsianowska, Bezpieczeństwo i aspekty prawne w przekazie informacyjnym organizatorów turystyki dzieci i młodzieży (na przykładzie turystyki górskiej)

 Michał Kućka, Szczególna regulacja stanu wyższej konieczności w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich