Daily Archives: 29 sierpnia, 2013

Cytat dnia, czyli min. Katarzyna Sobierajska o tym, co było priorytetem nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 2010 r.

Chcę powiedzieć, że co do priorytetów z zakresu nowelizacji dokumentu, to na pewno takim priorytetem jest dostosowanie w pełni przepisów ustawy do dyrektywy nr 314, a przede wszystkim usunięcie stwierdzonego przez Komisję Europejską naruszenia polegającego na niewłaściwym wdrożeniu artykułu 7 tejże dyrektywy. Mówi on o wymaganym od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zabezpieczeniu na rzecz pokrycia w pełnej wysokości kosztów powrotu klienta do kraju, jak również zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w przypadku, gdy dochodzi do niewykonania zobowiązań umownych.

Źródło: Kancelaria Sejmu. Biuro Komisji Sejmowych. Biuletyn, Nr 3151/VI kad.