Daily Archives: 16 sierpnia, 2013

Zero informacji dla turystów o ich prawach w związku z sytuacją w Egipcie, czyli co łączy strony internetowe najważniejszych instytucji państwowych i samorządowych

Przeglądałem przed chwilą strony internetowe poniższych instytucji:

1) Ministerstwo Sportu i Turystyki

2) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

3) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

4) Polska Izba Turystyki

5) Izba Turystyki RP

6) Polski Związek Organizatorów Turystyki

7) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki

8) Ogólnopolskie Stowarzyszenia Agentów Turystycznych.

Na żadnej z nich nie znalazłem jakichkolwiek informacji o prawach konsumentów – klientów biur podróży w związku z sytuacją w Egipcie.

Piotr Cybula

„Egipt a prawa turysty” – wypowiedź w TVN CNBC

Jeszcze sprzed ostatniego komunikatu MSZ: „Egipt a prawa turysty„.

Piotr Cybula

Cytat dnia, czyli o znaczeniu komunikatu MSZ w sprawie Egiptu

Na stronie TVN24 możemy przeczytać:

Zgodnie z polskimi przepisami komunikat odradzający turystom wyjazdy do Egiptu oznacza, że klienci mogą zwracać się do biur podróży, aby zapewniły im pobyt w innym miejscu w podobnym standardzie albo natychmiast wypłaciły pieniądze.

Czy ktoś może zna te „polskie przepisy”?

Źródło: TUI Poland odwołuje wycieczki do Egiptu.

Piotr Cybula

Czy klienci, którym TUI odwołało wyjazdy, mają prawo do dodatkowego odszkodowania?

Jak podają liczne media (np. TUI odwołuje wyjazdy do Egiptu), TUI Poland zdecydowało się odwołać wszystkie imprezy turystyczne w Egipcie do końca sezonu letniego, czyli do końca października. Zapowiada, że klientom przysługuje 100-procentowy zwrot kosztów.

I w tym momencie pojawia się bardzo ciekawe pytanie teoretyczne i praktyczne – czy klientom przysługuje dodatkowe odszkodowanie?

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych w sytuacji gdy organizator turystyki odwołuje imprezę turystyczną, klientowi co do zasady przysługuje zwrot wpłaconej ceny oraz odszkodowanie (może on także alternatywnie uczestniczyć w imprezie zastępczej). Odszkodowanie nie należy się jedynie w dwóch przypadkach:

1) gdy przyczyną odwołania było zgłoszenie się mniejszej liczby chętnych niż określona w umowie;

2) gdy przyczyną odwołania jest wystąpienie siły wyższej.

Nie da się moim zdaniem obecnie sensownie stwierdzić, że aż do końca października będziemy mieli do czynienia w Egipcie z siłą wyższą uniemożliwiającą te wyjazdy. Każda sprawa powinna być oceniana indywidualnie. Również sam komunikat MSZ nie wiąże się automatycznie z oceną, że siła wyższa uniemożliwia tam wyjazdy.

Podsumowując: tylko w sytuacji gdy organizator udowodni, że przyczyną odwołania konkretnej imprezy turystycznej była siła wyższa, organizator turystyki może zasadnie odmówić klientowi wypłaty odszkodowania. W przypadku TUI takie wykazanie może być nawet trudniejsze niż w przypadku do innych biur podróży. Ostatnio przecież Prezes TUI wypowiadał się, że wzywał MSZ do zaostrzenia rekomendacji co do wyjazdów. Jak czytamy w artykule Prezes TUI Polska apeluje do MSZ w sprawie Egiptu:

Szef biura turystycznego TUI Polska twierdzi, że już miesiąc temu zgłaszał MSZ potrzebę zmiany rekomendacji dla wyjeżdżających do Egiptu. Polski oddział biura nie wstrzymał jednak organizacji wycieczek, a jedynie ograniczył ich program (…).

Twierdzi, że od miesiąca apelował do MSZ o zmianę rekomendacji dla podróżujących do Egiptu. – Absurdalne jest to, że niemiecki MSZ taki komunikat już wydał, a polski MSZ z tym zwleka. Nie wiem dlaczego.

A przecież siła wyższa do zdarzenie zewnętrzne, trudne do przewidzenia i zapobiegnięcia…

dr Piotr Cybula, radca prawny

MSZ: Egipt – aktualizacja ostrzeżenia dla podróżujących

Komunikat MSZ z 16 sierpnia 2013 r. (aktualizacja):

W związku z sytuacją bezpieczeństwa w Egipcie i możliwością wystąpienia realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli polskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Egiptu. Obywatele polscy przebywający w tym kraju powinni zachować szczególną ostrożność i ograniczyć poruszanie się do bezpośredniego sąsiedztwa swoich hoteli, domów i miejsc pracy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca w szczególności unikanie miejsc publicznych: bazarów, muzeów, centrów handlowych.

 
Zachowaj zwykłą ostrożność Ostrzegamy przed podróżą Nie podróżuj Opuść natychmiast
Osobom przebywającym w kurortach MSZ ponownie kategorycznie odradza wszelkie wyjazdy indywidualne i grupowe poza ośrodki turystyczne na terenie Egiptu.

Na obszarze całego kraju na okres jednego miesiąca wprowadzono stan wyjątkowy. W tej sytuacji wszystkie firmy organizujące w Egipcie różnego rodzaju wycieczki zostały uprzedzone, iż nie otrzymają od władz porządkowych żadnych pozwoleń na ich przeprowadzenie w najbliższym czasie. Tym samym oznacza to, że turyści zobowiązani są do przebywania jedynie w miejscowościach turystycznych w których zamieszkują. MSZ zwraca się z apelem o neutralne zachowanie w stosunku do sytuacji wewnętrznej w Egipcie, odpowiedzialność i bezwzględne stosowanie się do zaleceń służb porządkowych, a zwłaszcza przestrzegania godziny policyjnej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca także śledzenie ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej MSZ oraz Ambasady RP w Kairze i informacji w mediach lokalnych. Wszystkie osoby przebywające w Egipcie powinny zgłosić swój pobyt w systemie e-konsulat, a w razie wątpliwości co do sytuacji bezpieczeństwa kontaktować się bezpośrednio z ambasadą RP w Kairze po numerami telefonów: +201024626010 lub +201005485500.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Prezes TUI naciska na MSZ w sprawie Egiptu, tylko po co?

W artykule Prezes TUI Polska apeluje do MSZ w sprawie Egiptu można przeczytać, że:

Prezes TUI Polska Marek Andryszak wezwał Ministerstwo Spraw Zagranicznych do zaostrzenia rekomendacji w sprawie wyjazdów do Egiptu.

Takie stanowisko dla mnie  jest zaskakujące. W świetle ustawy o usługach turystycznych istotne jest, czy sytuacja w Egipcie może zostać zakwalifikowana jako siła wyższa. Ocena tej sytuacji przez polskie MSZ nie ma przesądzającego znaczenia.

W Polsce m.zd. nie ma sensownego powiązania między komunikatami MSZ o niebezpieczeństwie wyjazdu i ustawą o usługach turystycznych. Celowe byłoby opracowanie w tym zakresie jakiegoś sensownego rozwiązania.

dr Piotr Cybula, radca prawny

MSZ o wyjazdach do Egiptu

Komunikat MSZ z 14 sierpnia 2013 r.:

W związku z  sytuacją bezpieczeństwa w Egipcie i możliwością wystąpienia realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli polskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odradza wszelkie podróże do Kairu i innych dużych aglomeracji miejskich Egiptu. Obywatele polscy przebywający w Egipcie w takich właśnie skupiskach powinni zachować szczególną ostrożność i ograniczyć poruszanie się do bezpośredniego sąsiedztwa swoich domów i miejsc pracy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca w szczególności unikanie miejsc publicznych: bazarów, muzeów, centrów handlowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje jednocześnie za możliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli wyjazdy zorganizowane z Polski do egipskich ośrodków turystycznych nad Morzem Czerwonym. Osobom przebywającym w kurortach MSZ ponownie kategorycznie odradza wszelkie wyjazdy indywidualne i grupowe poza ośrodki turystyczne na terenie Egiptu.

Władze Egiptu wprowadziły 14 bm. od godz. 16.00 czasu lokalnego stan wyjątkowy na obszarze całego kraju na okres jednego miesiąca. W tej sytuacji wszystkie firmy organizujące w Egipcie różnego rodzaju wycieczki zostały uprzedzone, iż nie otrzymają od władz porządkowych żadnych pozwoleń na ich przeprowadzenie w najbliższym czasie. Tym samym oznacza to, że turyści zobowiązani są do przebywania jedynie w miejscowościach turystycznych w których zamieszkują. MSZ zwraca się z apelem o stosowanie się do zaleceń i poleceń służb porządkowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca także śledzenie ogłoszeń zamieszczanych na stronie internetowej MSZ oraz Ambasady RP w Kairze i informacji w mediach lokalnych. Wszystkie osoby przebywające w Egipcie powinny zgłosić swój pobyt w systemie e-konsulat, a w razie wątpliwości co do sytuacji bezpieczeństwa kontaktować się bezpośrednio z ambasadą RP w Kairze po numerami telefonów: +201024626010 lub +201005485500.

Źródło: MSZ.