Daily Archives: 18 sierpnia, 2013

Ministerstwo Sportu i Turystyki dezinformuje w sprawie sytuacji w Egipcie

Na „pierwszej” stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki znajduje się komunikat pt. Informacja dla podróżujących do Egiptu. Komunikat ten pochodzi z 16 sierpnia 2013 r.

Data i miejsce tego komunikatu, sugerują, że jest to ostatni komunikat MSZ z 16 sierpnia. Komunikat ten zaostrzał wcześniejsze rekomendacje. W poprzednim komunikacie z 14 sierpnia MSZ zalecał: „ostrzegamy przed podróżą”. W komunikacie z 16 sierpnia mamy już „nie podróżuj”. Zmiana bardzo istotna.

Okazuje się jednak, że wbrew tej sugestii MSiT nie dokonało na swojej stronie aktualizacji komunikatu MSZ z 16 sierpnia i w dalszym ciągu MSiT przekazuje jako aktualny komunikat z 14 sierpnia 2013 r. Czytamy tam:

(…) Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odradza wszelkie podróże do Kairu i innych dużych aglomeracji miejskich Egiptu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca w szczególności unikanie miejsc publicznych: bazarów, muzeów, centrów handlowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje jednocześnie za możliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli wyjazdy zorganizowane z Polski do egipskich ośrodków turystycznych nad Morzem Czerwonym. Osobom przebywającym w kurortach MSZ ponownie kategorycznie odradza wszelkie wyjazdy indywidualne i grupowe poza ośrodki turystyczne na terenie Egiptu.

Tymczasem w aktualnym komunikacie MSZ z 16 sierpnia wskazuje się:

W związku z sytuacją bezpieczeństwa w Egipcie i możliwością wystąpienia realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli polskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Egiptu.

Dodam, że na „oficjalnej stronie rzecznika Ministerstwa Sportu i Turystyki” na Facebook’u 16 sierpnia dokonany został jeden (jak na razie ostatni) wpis o następującej treści:

Mamy kolejny medal! Gratulacje dla Anity Włodarczyk za zdobycie srebra MŚ w Moskwie „.

A już myślałem, że MSiT jeśli chodzi o politykę informacyjną niczym mnie nie zaskoczy… Długi weekend?

dr Piotr Cybula, radca prawny

Czy Prezes Polskiej Izby Turystyki jest konsekwentny wydając rekomendację w sprawie Egiptu?

W związku z zaistniałą sytuacją w Egipcie 14 sierpnia 2013 r. MSZ wydał komunikat w którym ostrzegał przed podróżami do Egiptu. Komunikat brzmiał: „ostrzegamy przed podróżą”.

W piątek w godzinach przedpołudniowych o sytuacji w Egipcie i prawach klientów wypowiadał się na antenie TVN CNBC Paweł Niewiadomski – Prezes Polskiej Izby Turystyki. Na pytanie odnoszące do skutków komunikatu MSZ i jego ewentualnych konsekwencji wypowiedział się w następujący sposób:

TVN CNBC: Czy jeśli turyści czują się zagrożeni, czy przysługuje im prawo odwołania wycieczki w takiej sytuacji, w takiej sytuacji które teraz jest w Egipcie, jakie mają prawo?

Paweł Niewiadomski: W sytuacji kiedy nie ma zalecenia dotyczącego kategorycznego odradzenia klientom czy Polakom do podróżowania do miejscowości wypoczynkowy w Hurghadzie i Szarm el-Szejk takiej możliwości nie ma.

TVN CNBC: Jeśli pojawi się taki komunikat rozumiem  na stronie MSZ,  bo o tym rozmawiamy, że MSZ odradza albo nawet nawołuje do powrotu do kraju to wtedy będzie można odwoływać wycieczki i będą zwracane pieniądze?

Paweł Niewiadomski: Taka sytuacja będzie miała miejsce.

W piątek 16 sierpnia 2013 r. około g. 16 pojawiła się aktualizacja komunikatu. MSZ zaostrzyło go. W komunikacie tym czytamy:

W związku z sytuacją bezpieczeństwa w Egipcie i możliwością wystąpienia realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli polskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Egiptu.

Ogólny komunikat „ostrzegamy przed podróżą” został zmieniony na „nie podróżuj”.

Polska Izba Turystyki wydała wczoraj rekomendację w sprawie sytuacji w Egipcie. Czytamy w niej:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaostrzyło 16.08. br. rekomendację dotyczącą podróży do Egiptu. W związku z tym Polska Izba Turystyki zaleca organizatorom turystyki aby proponowali klientom, którzy nie chcą podróżować nad Morze Czerwone, wyjazdy do innych krajów. Rekomendacja ta dotyczy wylotów w najbliższych dniach.

W innym miejscu czytamy:

Polska Izba Turystyki krytykuje przekaz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie Egiptu. MSZ odradza podróże nad Morze Czerwone, ale jednocześnie zapewnia, że Polacy są tam bezpieczni – to wprowadza zamieszanie.

Tam też Prezes PIT wskazuje:

Z jednej strony jest zalecenie, by nie podróżować do Egiptu, a z drugiej strony jest stwierdzenie, że klienci, którzy przebywają w kurortach, są bezpieczni – podkreślił prezes Izby Paweł Niewiadomski.

W Polskich przepisach nie ma bezpośredniego związku między rekomendacją MSZ „nie podróżuj”, a tym, czy organizator ma obowiązek, czy też nie realizować usługi. To jest problem, nad którym należałoby się zastanowić – ocenił. Jak dodał, „jest to sytuacja dwuznaczna”.

Dla mnie komunikat MSZ odnośnie tej kwestii jest jednoznaczny – MSZ odradza takie wyjazdy. O to pytał dziennikarz TVN CNBC Prezesa PIT w piątek i uzyskał jednoznaczną odpowiedź…

Na odrębną analizę zasługuje sama rekomendacja. M.zd. jest ona z założenia „kulawa„, gdyż zupełnie pomija podstawowe pytanie – czy organizator turystyki jest w stanie wykonać usługi określone w umowie. Jeżeli jest zmuszony zmienić istotne postanowienia umowy (np. nie może zapewnić jakiejś dodatkowej wycieczki określonej w umowie) lub też nawet jest zmuszony odwołać imprezę turystyczną, to prawa klientów określa ściśle art. 14 ust. 5-7 ustawy o usługach turystycznych. W szczególności z przepisów tych wynika, że o takich okolicznościach organizator turystyki powinien niezwłocznie poinformować klientów, którym przysługują określone prawa.

dr Piotr Cybula, radca prawny

Ps. pytanie to 20 sierpnia 2013 r. dwukrotnie zadałem na stronie Polskiej Izby Turystyki na Facebook’u; wpisy zostały dwukrotnie usunięte, a moje komentarze zablokowane