Daily Archives: 26 marca, 2014

MSZ krytycznie o poziomie ochrony klientów biur podróży na wypadek ich niewypłacalności

W „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł pt. MSZ sonduje, czy w tym roku będą upadać biura podróży.

Wskazano w nim, że „Departament konsularny MSZ śledzi postępy prac nad ustawą o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym, a raczej brak tych postępów i wie, że od pamiętnego 2012 roku nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o wzmocnienie zabezpieczenia interesu klientów biur podróży” (taką ocenę MSZ przedstawił jeden z anonimowych uczestników spotkania zorganizowanego przez MSZ).

Stanowisko to m.zd. nie jest trafne. Pomija zwłaszcza zmiany wynikające z nowych rozporządzeń wykonawczych w sprawie gwarancji i ubezpieczeń z 2013 r. Choć jest lepiej, to jednak w dalszym ciągu trudno uznać obecny stan za zgodny z prawem unijnym.

Piotr Cybula