Daily Archives: 24 listopada, 2015

95%

Z ustaleń Ministra Sportu i Turystyki wynika, że reprezentuję klientów w 95% sporów przeciwko Skarbowi Państwa w związku z zarzutem niewdrożenia odpowiedniego systemu ochrony klientów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki.

Piotr Cybula