Daily Archives: Listopad 16, 2010

Stanowisko Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w sprawie „rozporządzenia kategoryzacyjnego”

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego opublikowała swoje stanowisko w sprawie proponowanych zmian w projekcie zmian rozporządzenia dot. obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Stanowisko dostępne jest na stronie: http://www.ighp.pl/aktualnosci/dzialania-izby—aktualnosci/art,63,wspolne-stanowisko-hotelarzy-ws-rozporzadzenia-kategoryzacyjnego-.html

Dopuszczalność udzielania zniżek przez agentów turystycznych

W praktyce czasami pojawiają się spory na temat „zniżek” od cen określonych przez organizatorów turystyki, udzielanych przez agentów turystycznych. Ostatnio na ten temat toczyła się dyskusja na portalu tur-info.pl. Przedstawiciel organizatora turystyki (Rainbow Tours), który spotkał się z tego rodzaju praktyką, przesłał portalowi następujące wyjaśnienie:

(…) Pragniemy poinformować, że nie zgadzamy się na udzielanie przez wakacje.pl zniżek od naszych imprez i znalezienie przez nas w systemie rezerwacyjnym rezerwacji założonych przez ten portal z udzielonymi zniżkami z kuponów będzie skutkować zawieszeniem sprzedaży naszych imprez przez ten portal, o czym poinformowaliśmy Zarząd Enovatis osobnym pismem.

Nasza umowa agencyjna wyraźnie precyzuje kwestię cen sprzedaży i jest w niej zapis o tym, że agent nie jest uprawniony do udzielania zniżek od cen touroperatora oraz organizowania promocji cenowych bez porozumienia z touroperatorem. Chcielibyśmy podkreślić, że ten zapis musi być przestrzegany przez wszystkich bez wyjątku, niezależnie od wysokości ich obrotów z Rainbow Tours.

Mam nadzieję, że nasza postawa spotka się ze zrozumieniem wśród agentów, a przykład Enovatis będzie pouczający dla wszystkich biur agencyjnych stosujących dodatkowe zniżki od cen sprzedaży zamieszczonych w systemach rezerwacyjnych.

Również przedstawiciel biura podróży Itaka odniósł się krytycznie do takiej praktyki. Jak stwierdził:

(…) polityka cenowa od wielu lat jest spójna. Touroperator dąży do tego, aby produkt był dostępny w całej sieci sprzedaży w tych samych cenach. Umowy agencyjne zawierają kary za udzielanie zniżek/rabatów, bądź przeprowadzanie promocji na produkty Itaki bez ustaleń. Po zauważeniu wprowadzenia ww promocji zostały podjęte decyzje o zakazie sprzedażny oferty Itaki przez Enovatis.

 

„Stoki bez piwa i szaleństw” – artykuł w „Rzeczpospolitej”

W Rzeczpospolitej z 16 listopada 2010 r. ukazał się artykuł pt. Stoki bez piwa i szaleństw autorstwa Piotra Nisztora. W artykule przedstawiono informację o pracach nad ustawą  o ratownictwie i bezpieczeństwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Artykuł dostępny jest na stronie: http://www.rp.pl/artykul/15,564471_Stoki-bez-piwa-i-szalenstw.html