Daily Archives: Listopad 19, 2010

„Członkostwo organizatora turystyki w Polskiej Izbie Turystyki a poziom ochrony praw konsumentów na przykładzie analizy warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych” – nagrodzona praca magisterska w Konkursie Ministra Sportu i Turystyki

Wśród nagrodzonych prac magisterskich w VIII Konkursie o Nagrodę Ministra Sportu i Turystyki III miejsce (ex equo) otrzymała praca mgr. Michała Leochnowskiego pt. Członkostwo organizatora turystyki w Polskiej Izbie Turystyki a poziom ochrony praw konsumentów na przykładzie analizy warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych. Została ona przygotowana na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie pod kierunkiem dr. Piotra Cybuli.

Źródło: http://www.msport.gov.pl/