Daily Archives: Listopad 23, 2010

Komentarz w DGP do uchwały SN w sprawie tzw. zmarnowanego urlopu

W Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 listopada 2010 r. ukazał się komentarz redaktora Andrzeja Jankowskiego do piątkowej uchwały SN w sprawie tzw. zmarnowanego urlopu. Według niego:

(…) tak naprawdę firmy turystyczne nie obawiają się dzisiaj ani kontroli UOKiK, ani nadzoru ministra sportu czy marszałka województwa. Do tych kontroli zdążyli już przywyknąć. Są nieskuteczne, powierzchowne i spóźnione. Otwarcie przez SN drogi do zadośćuczynienia finansowego za zepsucie wyjazdu ściągnie na barki właścicieli biur kontrole zupełnie innego rodzaju. Kontrole spontaniczne, kontrole pospolitego ruszenia, przeprowadzane przez osoby nazywane dziś potocznie reklamiarzami. Te kontrole będą z pewnością najgroźniejsze. Będzie to też twardy orzech do zgryzienia dla sądów.Sędziowie, którzy podpisali analizowaną tu uchwałę, wykazali się nietuzinkową odwagą. A w każdym razie była to odwaga większa niż odwaga naszego ustawodawcy, który sprawę przemilczał. Autorzy ustawy woleli rozwodzić się o obowiązkach pilotów wycieczek. Ich zakres uległ znacznemu rozszerzeniu. Cóż, widać, że piloci wycieczek nie mieli tak silnego lobby w naszym parlamencie jak biura podróży.

Wypowiedź dostępna jest na stronie: http://prawo.gazetaprawna.pl/komentarze/466895,andrzej_jankowski_pieniadze_za_zmarnowany_urlop.html