Daily Archives: Listopad 18, 2010

Problematyka prawa turystycznego na V Gremium Ekspertów Turystyki

W dniach 23-25 listopada 2010 r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie organizuje V Gremium Ekspertów Turystyki.

Podczas tej konferencji wygłoszone zostaną następujące referaty poruszające tematykę prawnych aspektów turystyki:

Izabela Lipińska
Ochrona prawa własności intelektualnej w turystyce na przykładzie znaków towarowych i usługowych

Irena Ozimek
Rola instytucji państwowych i organizacji konsumenckich w poprawie ochrony konsumentów na rynku usług turystycznych

Hanna Zawistowska
Ochrona praw pasażerów w regulacjach UE

Patrycja Żegleń
Polskie prawo turystyczne a prawodawstwo w Unii Europejskiej

Źródło: http://www.gremium.forumturystyki.pl/