Daily Archives: 17 Maj, 2011

Jak zapewić sobie udane wakacje, czyli kilka informacji o ubezpieczeniach turystycznych – informacja KNF

Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała informację dla turystów o ubezpieczeniach turystycznych. Dokument pt. Jak zapewnić sobie udane wakacje, czyli kilka informacji o ubezpieczeniach turystycznych dostępny jest na stronie internetowej KNF. 

Piotr Cybula

UOKiK vs flisacy, czy mamy niedozwoloną zmowę cenową?

Ostatnio w mediach głośno stało się w związku z działaniami podjętymi przez katowicką delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Stowarzyszeniu Flisaków Pienińskich. Stowarzyszenie to zrzesza około 500 czynnych zawodowo członków. Pienińscy flisacy mają jeden cennik usług, co w ocenie UOKiK ma charakter niedozwolonego postanowienia cenowego.

Członkowie stowarzyszenia sprawą zainteresowali posła Andrzeja Guta-Mostowego (PO). Poseł przygotował interpelację poselską do Prezesa Rady Ministrów, aby porozumienie to wyłączyć z zakazu porozumieć ograniczających konkurencję.

Piotr Cybula

„OCHRONA PRAWNA KONSUMENTA USŁUG TURYSTYCZNYCH”, sympozjum, Almamer, Warszawa, 18 maj 2011 r.

ALMAMER Szkoła Wyższa i Polska Akademia Innowacji Turystyki uprzejmie zapraszają na Międzyuczelniane Sympozjum Naukowe na temat:

„OCHRONA PRAWNA KONSUMENTA USŁUG TURYSTYCZNYCH”

Wprowadzenie do dyskusji wygłosi Pani Elżbieta Wyrwicz – wicedyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Sympozjum odbędzie się w dniu 18 maja 2011 roku (środa) w godzinach 15.00 – 17.00 w Sali Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej w Warszawie przy ul. Wolskiej 43. Udział w sympozjum jest bezpłatny. Organizatorzy przewidują opublikowanie dyskusji i ewentualnych opracowań tej tematyki (artykułów) w jednym z tegorocznych numerów specjalnych „Zeszytów Naukowych” ALMAMER Szkoły Wyższej.

Zgłoszenia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) prosimy przesyłać do pp mgr Iwony Grotowskiej (tel. 22/321-85-29, e-mail: iwona.grotowska@almamer.pl) lub dr. Krzysztofa Kandefera (tel. 604-202-429, e-mail krzysztof.kandefer@almamer.p).

Źródło: strona internetowa Almamer