Daily Archives: 15 lipca, 2011

Turyści słabo chronieni przed bankructwem biura – artykuł w „Rzeczpospolitej”

W Rzeczpospolitej z 15 lipca 2011 r. ukazały się artykuły pt. Turyści słabo chronieni przed banktructwem biura podróży (s. C1) oraz Niełatwo sprawdzić wiarygodność biura podróży (C3). Katarzyna Wójcik-Adamska przedstawiła w nich zakres ochrony klienta w sytuacji niewypłacalności biura podróży. Mimo zmian w roku ubiegłym system ten w dalszym ciągu wymaga udoskonalenia.

dr Piotr Cybula

Kolejny raport UOKiK z działalności organizatorów turystyki

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) zaprasza na śniadanie prasowe: Raport z działalności organizatorów turystyki. Spotkanie odbędzie się 18 lipca (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (I piętro) Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa. Dodatkowe informacje: Biuro prasowe UOKiK, tel. 22 827 28 92, e-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl (źródło: strona UOKiK).

Z wielu powodów pojawia się po raz kolejny pytanie, czy środek wakacji to najlepszy czas na ogłaszanie takiego raportu. Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia polityki marketingowej UOKiK rzecz tak się przedstawia.

dr Piotr Cybula