Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmiany systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki

Stanowisko Konwentu  Marszałków Województw RP

z dnia 5 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych regulowanych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy

Konwent Marszałków RP dostrzega konieczność zmodyfikowania systemu zabezpieczeń finansowych posiadanych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy.

Konwent Marszałków RP stwierdza, że obecnie obowiązujący system zabezpieczeń finansowych jest niewystarczający na pokrycie kosztów powrotów klientów z imprezy turystycznej oraz na zapewnienie klientom zwrotów wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną oraz na zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą jej części, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, które mają być zapewnione ze środków z gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej lub ubezpieczenia na rzecz klientów. W  wypadku niewypłacalności przedsiębiorcy, obecnie obowiązujące zabezpieczenia finansowe nie gwarantują stuprocentowego zwrotu kosztów poniesionych przez klientów.

Konwent Marszałków RP widzi konieczność zweryfikowania ustalonych kwot minimalnych i stawek procentowych  tak, aby dawały możliwość zabezpieczenia interesów klientów zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Zmiany w znaczący sposób przyczyniłyby się do usprawnienia działań podejmowanych przez marszałków województw w zakresie występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

Konwent Marszałków RP pragnie zwrócić uwagę, iż na podstawie przeprowadzonych kontroli zostało stwierdzone naruszanie przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych warunków posiadanych zabezpieczeń finansowych poprzez:

–  zaniżanie przez przedsiębiorców przychodów przedkładanych ubezpieczycielom do wyliczenia wysokości sumy gwarancji;

– pobieranie przez organizatorów turystyki przedpłat od klientów na poczet imprez turystycznych, niezgodnie z zapisami umów gwarancji, co jest istotne ze względu na fakt wyliczania sumy gwarancji nie tylko jako określony procent rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, ale również w zależności od wysokości i terminów przedpłat przyjmowanych od klientów;

– pobieranie przez agentów turystycznych wyższych przedpłat klientów, niż przewidują zapisy umów gwarancji oraz ich umowy agencyjne zawarte z organizatorami turystyki;

– wykreślanie przez organizatorów turystyki swoich biur podróży z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i wpisywanie ich jako nowe firmy, w ten sposób, aby obowiązywała je minimalna wysokość gwarancji dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

Ponadto Konwent Marszałków RP proponuje dodatkowe wzmocnienie ochrony interesów majątkowych klientów, poprzez utworzenie dodatkowego zabezpieczenia finansowego umownie określanego funduszem/kasą, który zabezpieczałby interesy klientów w razie niewypłacalności organizatora turystyki, stanowiąc rezerwę bądź główny zasób środków na wypadek wyczerpania lub braku kwot zabezpieczonych poprzez umowy gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia na rzecz klientów. Przychody funduszu/kasy stanowiłyby wpłaty organizatorów turystyki i pośredników turystycznych naliczanych z realnie podpisanych umów.

Źródło: „Rzeczpospolita”

2 responses to “Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmiany systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki

 1. Małgorzata Mastalerz

  Szkoda,że dopiero w obecnej chwili dowiadujemy się o wynikach kontroli przez urzędy marszałkowskie organizatorów turystyki, z którymi to wynikami w/w urzędy niestety nie podzieliły się nawet z organizacjami branżowymi. Poznajemy wyniki kontroli, ale nie poznajemy wniosków, a przede wszystkim propozycji rozwiązań problemów z jakimi spotkali się urzędnicy urzędów marszałkowskich. Czy można sądzić,że wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia tj. funduszu/kasy coś w tej materii zmieni?Czy biura wtedy będą pobierały zaliczki od klientów zgodnie z wykupioną gwarancją? czy może uchroni to od wykreślania z rejestru „starego” organizatora i ponowne wpisywanie „nowego”?
  Nikt nie zwraca uwagi,że nie ma w naszym kraju żadnej innej branży, poza bankową, która posiada tak wysokie zabezpieczenia dotyczące prowadzonej działalności.
  Nikt nie zwraca uwagi na fakt, iż gdyby fundusz został powołany w minionym roku to w chwili obecnej mielibyśmy jeszcze jednego bankruta oprócz Sky Clubu tj. FUNDUSZ.
  Nikt nie zastanawia się dlaczego tak się dzieje, że w kraju w którym jest około 15 dużych touroperatorów dokonuje się kontroli małych biur podróży wśród których bankrutów jest bardzo mało, a nie dokonuje się kontroli biur, które stanowią grupę największego ryzyka, a zwłaszcza nie dokonuje się kontroli biur ,które mają kłopoty finansowe o których donosi nawet prasa. Tak przecież było w przypadku Sky Cluby.
  Wszyscy wiedzieli,że sprawa zabezpieczenia w/w biura budzi duże kontrowersje w aspekcie upadłości Triady i przejęcia przez Sky ich klientów jest wskaźnikiem, że wysokość zabezpieczenia będzie niewystarczająca.
  Mam nadzieję,że po tej upadłości ktoś wreszcie dokona pełnej analizy upadłościowej tak, aby zmiana prawa była wynikową potrzeb.

 2. I to dopiero w praktyce uniemożliwi otwarcie biura młodym goło…om z pomysłami choć bez praktyki.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s