Daily Archives: 4 września, 2012

UOKiK, ECK, RU, RPO – pytanie w sprawie poszkodowanych klientów biur podróży (sprawa zabezpieczenia finansowego)

W Polsce działa wiele organów i organizacji zajmujących się ochroną konsumentów.

W związku z przypadkami niewypłacalności biur podróży, które ostatnio się pojawiły, poszkodowanych klientów jest na pewno kilka, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy.

W razie dokonania przedpłaty organizatorowi turystyki klient w razie jego niewypłacalności powinien otrzymać pełen zwrot, niezwłocznie i bez zbędnych formalności. W przypadku naszego kraju często wygląda to tak, że klient nie otrzymuje w ogóle żadnych środków, a jeśli je otrzymuje, to w niepełnej wysokości i po długim okresie oczekiwania.

Ponieważ dotychczas nie spotkałem się ze stanowiskiem wskazanych organów i organizacji, dzisiaj wystąpiłem z odpowiednim pytaniem do:

1) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2) Rzecznika Praw Obywatelskich

3) Rzecznika Ubezpieczonych

4) Europejskiego Centrum Konsumenckiego

Pytanie dotyczyło tego, czy w ocenie tych organów i organizacji, zaistniała sytuacja wiąże się z możliwością wystąpienia przez poszkodowanego klienta o odszkodowanie w stosunku do Skarbu Państwa w związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy 90/314, a także tego, czy również długi termin oczekiwania na wypłaty nie narusza tego aktu prawnego.

Sam odpowiedź znam…

dr Piotr Cybula, radca prawny