Daily Archives: 20 września, 2012

Marszałek Województwa Mazowieckiego – sam występuje o zwrot środków a poszkodowanym klientom biur podróży każe czekać ponad rok

W związku z ostatnimi działaniami Marszałka Województwa Mazowieckiego nasuwa się ciekawa refleksja.

W przypadku poszkodowanych klientów największego z biur podróży, które ostatnio ogłosiło niewypłacalność marszałek województwa informuje, że wypłaty de facto będą po ponad roku. Sam natomiast już w chwili obecnej występuje o zwrot środków wydatkowanych przez niego w związku z podjęciem przez niego decyzji o sprowadzeniu klientów biur podróży w sytuacji gdy środki z gwarancji okazały się niewystarczające.

I jak tu posądzać marszałka o niegospodarność, co czyni ostatnio z tą sprawą Regionalna Izba Obrachunkowa? A może tak solidarnie powinien on poczekać z pozostałymi klientami, którzy czekają na zwrot przedpłat?

dr Piotr Cybula, radca prawny

„MF nie zwróci pieniędzy wydanych na sprowadzenie turystów z zagranicy” (RMF24)

Jak podaje RMF24, Ministerstwo Finansów oświadczyło, że nie zwróci pieniędzy, które marszałek Mazowsza wydał na sprowadzenie do kraju kilkuset klientów upadłych biur podróży. W ocenie MF nie ma ku temu podstaw prawnych.

Według Ministra Finansów w sprawie tej marszałek powinien zwrócić się do Ministerstwa Sportu i Turystyki, bo to „ono zajmuje się problemami biur podróży”.

Jak jednak wynika z wcześniejszej wypowiedzi wiceminister Katarzyny Sobierajskiej – MSiT stoi na stanowisku, że ustawa o usługach turystycznych prawidłowo wdraża dyrektywę 90/314.

Warto też wspomnieć, że w wielu przypadkach brak wystarczających środków z zabezpieczenia finansowego wynika z tego, że biura podróży przyjmowały gwarancje w oparciu o rozporządzenie wydane przez… Ministra Finansów, czego Pan minister Jacek Rostowski chyba nie zauważa.

Sprawa jest nagłaśniana w mediach, więc należy oczekiwać, że także MSiT zajmie stanowisko. W końcu jednak trzeba będzie spojrzeć prawdzie w oczy i przyznać się, że podjęta przez MSiT reforma systemu zabezpieczenia została przeprowadzona w sposób wadliwy. Od tego problemu nie ucieknie się.

Jak wynika wyraźnie z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą względem klientów w sytuacji nieprawidłowo wdrożonej ochrony klienta na wypadek niewypłacalności biura podróży. W szczególności klient powinien otrzymać pełny zwrot przedpłaty.

dr Piotr Cybula, radca prawny

„Sprowadzili turystów z zagranicy. Odzyskają pieniądze?” – dzisiaj MF ma zająć stanowisko

Jak podaje RMF24, dzisiaj  minister finansów rozstrzygnie, kto powinien zwrócić marszałkom województw pieniądze, które wydali na sprowadzenie do Polski turystów, porzuconych za granicą przez upadłe biura podróży.

Taka sama ścieżka moim zdaniem powinna też służyć klientom, którzy nie odzyskali wpłaconych środków z przedpłat. Poczekajmy jednak na stanowisko Ministerstwa Finansów.

dr Piotr Cybula, radca prawny