Daily Archives: 21 lutego, 2015

MSiT już kiedyś zapewniało o pełnym zabezpieczeniu

W związku z pojawiającymi się zapewnieniami ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki co do zakresu ochrony klienta na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki, warto przypomnieć, że już raz ministerstwo to zapewniało nas o tym, że klienci niewypłacalnych organizatorów turystyki są odpowiednio chronieni. W dostępnym na stronie internetowej MSiT artykule z 2010 r. pt. Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych wchodzi w życie znajduje się takie stwierdzenie:

Tym samym ustawodawca, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, wykluczył możliwość, aby takie zabezpieczenia finansowe były niewystarczające dla  pokrycia roszczeń klientów.

Mimo tego zapewnienia okazało się, że wprowadzony system jest wadliwy i niezgodny z prawem unijnym, co odczuło tysiące poszkodowanych klientów. Czy sytuacja znów się powtórzy?