Daily Archives: 25 lutego, 2015

Adam Struzik (PSL) o niewystarczającej ochronie klientów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki

W związku z ostatnim projektem nowelizacji ustawy o usługach turystycznych swoje uwagi przedstawił też Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego a jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W przedstawionych uwagach wskazał on między innymi na problem braku odpowiedniej ochrony klientów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki, z którym w dalszym ciągu mamy do czynienia:

projektowana zmiana nadal jednak nie wskazuje sposobu działania w sytuacji, gdy środki zabezpieczenia finansowego okażą się niewystarczające na opłacenie kosztów powrotu klientów (…) Mimo, iż rozporządzenie Ministra Finansów z 19 i 22 stycznia 2013 roku podwyższyły kwoty zabezpieczeń finansowych wymaganych od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz zmieniły sposób ich naliczenia, nie ma pewności, że w każdym przypadku suma gwarancyjna będzie wystarczająca na opłacenie kosztów powrotu poszkodowanych klientów.