Daily Archives: 18 lutego, 2015

Czym jest pakiet dynamiczny według UOKiK?

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamieszczone jest wyjaśnienie pt. Czym jest pakiet dynamiczny? Czy jest on objęty ochroną? UOKiK stoi na stanowisku, że takiej pakiety nie są imprezami turystycznymi w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych i tym samym klienci nie korzystają z ochrony przeznaczonej dla osób zawierających umowę o imprezę turystyczną:

Pakiety dynamiczne to dzięki internetowi coraz popularniejszy sposób organizowania wyjazdów, z tym że nie korzysta się z usług jednego biura podróży, ale transport, zakwaterowanie, usługi przewodnickie oraz dodatkowe atrakcje kupuje się u różnych podmiotów. Turysta samodzielnie znajduje połączenie lotnicze lub autobusowe, a następnie szuka hotelu lub innego miejsca zakwaterowania. Do tego dochodzą inne atrakcje (np. bilety do Eurodisneylandu, na mecz piłkarski FC Barcelona albo skipassy). W takich przypadkach każdą umowę zawiera się z innym podmiotem.

Świadczenie takich pojedynczych usług nie jest imprezą turystyczną, bo nie spełnia ono ustawowej definicji zawartej w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (DzU z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.). Przez imprezę turystyczną ustawa rozumie bowiem co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną i jeśli usługi te zawierają nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeśli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

Przy pakiecie dynamicznym każda usługa jest traktowana inaczej – osobno rozważa się umowę z przewoźnikiem, osobno z hotelarzem, osobno z innymi podmiotami. Ponieważ wielu z tych usługodawców to firmy zagraniczne, to umowy z nimi podlegają najczęściej obcemu, lokalnemu prawu. Gdyby natomiast te wszystkie usługi były organizowane przez jedno biuro podróży, byłby tylko jeden podmiot odpowiedzialny za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, a umowa podlegałaby prawu polskiemu, nawet jeśli usługodawca byłby z zagranicy (bo decyduje tu miejsce zawarcia umowy, czyli terytorium Polski). Ochrona prawna klienta jest więc w praktyce znacznie słabsza niż w przypadku zawarcia umowy z organizatorem turystyki w Polsce. Zanim więc zdecydujemy się na pakiet dynamiczny, rozważmy jego zalety i wady, zwłaszcza jeśli wyjeżdżamy poza Unię Europejską, bo w razie kłopotów trudno tam będzie dochodzić roszczeń od usługodawców.

Kto zorganizował XII Noworoczne Spotkanie Mediów?

Ostatnio zorganizowane zostało XII Noworoczne Spotkanie Mediów. Informacja o nim pojawiła się też w pierwszym na żywo wywiadzie min. Tomasza Jędrzejczaka: Jędrzejczak dla WaszejTurystyki: z ustawą czekamy na dyrektywę:

min. Tomasz Jędrzejczak: Jeśli chodzi o lobbing, to mamy pierwsze sukcesy: w piątek odbyło się duże noworoczne spotkanie z mediami w Ministerstwie Gospodarki. Akredytowanych było na nim 450 redakcji lokalnych i regionalnych, nie wiem czy Państwo tam byli?

Marzena Zarzycka: Nie byliśmy, ale znamy to stowarzyszenie… (chodzi o Stowarzyszenie Mediów Polskich, którego prezesem jest Marek Traczyk – przyp. red.).

min. Tomasz Jędrzejczak: Spotkania nie organizowało stowarzyszenie, tylko Ministerstwo Gospodarki.

Na stronie Stowarzyszenia Polskich Mediów możemy przeczytać:

Na XII edycję Noworocznego Spotkania Mediów organizowanego przez Marka Traczyka, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów, dziennikarze zostali zaproszeni przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego; Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego; Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka-Kamysz, oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Tomasza Jędrzejczaka.

Z tego wynika, że prezes tego stowarzyszenia traktuje siebie jako organizatora tego spotkania. Informację o tym, że to stowarzyszenie a nie ministerstwo było organizatorem tego spotkania można również przeczytać na innych stronach internetowych, np:

Dnia 13.02.2015 Prezydent PFA  z Dyrektorem Biura Zarządu PFA zostali zaproszeni na  XII Noworoczne Spotkanie Mediów, które zostało zorganizowane  przez Stowarzyszenie Mediów Polskich (strona Polskiej Fundacji Agroturystyki).

XII Noworoczne Spotkanie Mediów organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Mediów (strona na facebooku PSL Kraków Grodzki)

Stowarzyszenie Polskich Mediów jest organizatorem noworocznego spotkania mediów (TTG Dziennik Turystyczny, którego wydawcą jest Marek Tkaczyk).

Z informacji medialnych wynika, że spotkanie zostało zdominowane przez wystąpienia przedstawicieli PSL: wicepremiera Janusza Piechocińskiego, ministra Marka Sawickiego, ministra Władysława Kosiniaka i ministra Tomasza Jędrzejczaka. Zapis video ze spotkania dostępny jest tutaj.

Czy będę zmiany w polityce informacyjnej MSiT?

Wielokrotnie zwracałem uwagę na problem polityki informacyjnej Ministerstwa Sportu i Turystyki, ostatnio we wpisie pt. Dwie podpowiedzi dla min. Jędrzejczaka, czyli o potrzebie zmiany polityki informacyjnej MSiT).

Coś w tym zakresie zaczyna się zmieniać. Problem został poruszony w pierwszym na żywo wywiadzie z min. Tomasze Jędrzejczakiem, który opublikował portal waszaturystyka.pl: Jędrzejczak dla WaszejTurystyki: z ustawą czekamy na dyrektywę.

waszaturystyka.pl: „(…) turystyka jest traktowana w rządzie po macoszemu, zapomina się o drugim członie nazwy Pana Resortu, ciągle mówi się tylko o „ministerstwie sportu”. Nawet strona internetowa MSiT ma adres msport.gov,pl, oficjalny fanpage na Facebooku jest przekierowany na profil byłej rzeczniczki MSiT. Podobnie jest z Twitterem. Pan mocno korzysta ze społecznościowych mediów, więc jest nadzieja, że lekceważenie tych spraw się skończy.

min. Tomasz Jędrzejczak: Niestety się z Państwem zgadzam. Z Panią Anią Mytko, rzeczniczką MSiT, rozmawialiśmy już o zmianie naszego Facebooka i Twittera” (…). Wczoraj miałem też prezentację „Turystyka versus rozwój ekonomiczny” na forum Europa – Ukraina. Gdy otrzymałem od organizatorów plakietkę „Ministry of Sport”, powiedziałem, że tego nie założę, bo jestem z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Walczę więc jak mogę z tą sytuacją. Nie ma w Polsce resortu o nazwie „ministerstwo sportu”. Mówię to wszystkim. Jest Ministerstwo Sportu i Turystyki i za każdym razem reagujemy, gdy pojawia się ten błąd.