Daily Archives: 24 lutego, 2015

Cytat dnia, czyli ilu organizatorów turystyki przestrzega terminu na złożenie kolejnego dokumentu zabezpieczenia finansowego

Z szacunkowych danych wynika, że ok. 20% przedsiębiorców nie przestrzega ustawowego terminu na złożenie kolejnego dokumentu zabezpieczenia finansowego na 14 dni przed upływem obowiązywania umowy poprzedniej. Występują przypadki organizatorów turystyki, którzy corocznie uchybiają wyżej ww. terminowi.

Źródło: pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2015 r.

Brak poparcia partnerów społecznych dla projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych

W związku z planowaną ostatnio nowelizacją ustawy o usługach turystycznych ministerstwo sportu i turystyki opublikowało dokument pt. Raport z konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie  ustawy o usługach turystycznych.

W dokumencie tym można przeczyta m.in.:

Podczas spotkania większość partnerów społecznych wyraziła brak poparcia dla projektu nowelizacji w aktualnym kształcie z uwagi na zbyt wąski zakres regulacji, który nie rozwiąże problemu ewentualnego braku środków z zabezpieczeń finansowych biur podróży na realizację obowiązków wynikających z dyrektywy 90/314.

Swoje krytyczne uwagi na temat tego projektu przedstawiłem we wpisach: Projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych (uwagi krytyczne) oraz Projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 18 lutego 2015 r. – nowe przepisy, stare problemy.