Daily Archives: 7 kwietnia, 2015

„Czy ustawa o usługach turystycznych powinna być zastąpiona ustawą o turystyce?” – debata (Kraków, 13 maja 2015 r.)

Dokonywane w ostatnich latach istotne zmiany w polskim systemie prawnym, w tym także w zakresie turystyki, a także doświadczenia w stosowaniu dotychczasowych przepisów o usługach turystycznych i dobiegające końca prace nad uchwaleniem nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, rodzą postulaty przygotowania nowej ustawy o turystyce i pytania o sposób wdrożenia nowej dyrektywy.

W przekonaniu, że szeroka dyskusja nad zgłaszanymi postulatami może dobrze służyć przyszłym pracom legislacyjnym, a przez to i praktyce, Zakład Prawa AWF w Krakowie, we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK oraz Krakowską Izbą Turystyki, chciałby zaprosić Państwa do udziału w debacie pt. „Czy ustawa o usługach turystycznych powinna być zastąpiona ustawą o turystyce?„, która być może będzie pierwszą z dłuższego cyklu spotkań poświęconych sformułowaniu i przedyskutowaniu postulatów legislacyjnych różnych środowisk.

Będziemy wdzięczni za nadesłanie zgłoszeń udziału w spotkaniu i ewentualnych propozycji wystąpień i materiałów do rozpowszechnienia wśród uczestników (i być może publikacji) do 30 kwietnia 2015 r. do dr. Piotra Cybuli (piotr.cybula@awf.krakow.pl). Zapraszamy także do strony wydarzenia na facebooku.

Debata odbędzie się w godz. 10.00 – 14.30 w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 5.

Serdecznie zapraszamy!

w imieniu organizatorów

dr Jerzy Raciborski                                    

AWF w Krakowie