Daily Archives: 12 kwietnia, 2015

Jest kolejny wyrok! Skarb Państwa ma zapłacić odszkodowanie klientowi niewypłacalnego organizatora turystyki

W ostatni czwartek w sprawie w której reprezentowałem powoda Sąd Rejonowy w Warszawie orzekł, że Skarb Państwa jest zobowiązany do zapłaty klientowi niewypłacalnego organizatora turystyki odszkodowania w wysokości nieodzyskanej przez niego ceny wycieczki.

Klient zawarł umowę z biurem podróży Summerelse (Oriac sp. z o.o.). Przed rozpoczęciem wycieczki zapłacił całość ceny. Zanim jednak doszło do rozpoczęcia imprezy turystycznej organizator turystyki ogłosił niewypłacalność i wycieczka nie doszła do skutku.

W związku z powyższym zdarzeniem klient wystąpił do marszałka województwa o zwrot wpłaconej kwoty w związku z posiadaną przez organizatora turystyki gwarancją ubezpieczeniową. W przypadku tego biura podróży środki z tego zabezpieczenia w całości zostały wykorzystane na zapewnienie klientom którzy już wyjechali powrotu do kraju.

W tych okolicznościach marszałkowie województwa informowali poszkodowanych klientów, że mogą dochodzić odszkodowania od… organizatora turystyki, a także, że mogą zgłosić swoje roszczenia w stosunku do upadłego biura podróży w ramach postępowania upadłościowego.

Na blogu już od kilku lat piszę, że w takiej sytuacji z uwagi na dodatkową ochronę wynikającą z prawa unijnego klientowi (art. 7 dyrektywy 90/314) przysługuje co do zasady odszkodowanie od Skarbu Państwa. W wyniku wieloletnich zaniedbań ze strony naszego państwa w Polsce nie został bowiem stworzony odpowiedni mechanizm ochrony klienta na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki, czego wymaga od nas prawo unijne.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa w takiej sytuacji potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 28 listopada 2014 r. (pisałem o nim we wpisie: Wygrałem ze Skarbem Państwa w precedensowej sprawie o odszkodowanie w związku z niewypłacalnością biura podróży).

W ostatni czwartek (9 kwietnia 2015 r.) tę odpowiedzialność potwierdził w swym wyroku już Sąd Rejonowy. Zgodnie z orzeczeniem Skarb Państwa jest zobowiązany do zapłaty powodowi kwoty nieodzyskanej przez niego od organizatora turystyki ceny wycieczki. Wyrok nie jest prawomocny.

W najbliższych tygodniach powinny zapaść kolejne wyroki w takich sprawach, w których reprezentuję poszkodowanych klientów (także innych biur podróży m.in. Sky Club).

Na temat powyższej sprawy w „Rzeczpospolitej” pojawił się artykuł pt. Państwo płaci za brak zabezpieczenia turystów oraz wpis na portalu „Lex.pl” pt. Państwo zapłaci za wycieczkę odwołaną przez bankruta.

dr Piotr Cybula, radca prawny

Kancelaria Bielański i Wspólnicy

Kontakt: tel. 501 225 652, cybula@kbmb.pl

Na Facebooku założyłem strony poświęcone sytuacji prawnej klientów niektórych niewypłacalnych biur podróży:

Oriac/Summerelse

Sky Club

Aquamaris

Blue Rays

OK Services Travel

O sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w mediach pojawiły się m.in. następujące publikacje:

Rzeczpospolita: Klient Summerelse wygrał ze Skarbem Państwa

Dziennik Gazeta Prawna: Za bankrutujące biuro podróży pieniądze turystom odda państwo

LEX.PL: Skarb Państwa zapłaci za upadłe biuro podróży

TUR-INFO.PL: Turyści wygrali ze Skarbem Państwa

Interia: Państwo musi zapłacić za odwołane wakacje

forsal.pl: Wakacje na koszt podatnika? Za bankructwo biura podróży zapłaci państwo

dziennik.pl: Rząd zapłaci za odwołaną wycieczkę? Jest pierwszy pozew w sądzie

Money.pl: Pozew przeciwko państwu za odwołane wakacje

PolskieRadio.pl: Nie było wakacji? Niech rząd płaci

wPolityce.pl: Koniec wakacyjnych rozczarowań?