Daily Archives: 25 kwietnia, 2015

J.Gospodarek, Znaczenie dla rynku turystycznego projektowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych (artykuł)

W czasopiśmie pt. Ekonomiczne Problemy Turystyki (nr 3(27), ZN Nr 807) opublikowany został artykuł dr hab. Jerzego Gospodarka pt. Znaczenie dla rynku turystycznego projektowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych.

Tekst artykułu (całego zeszytu) dostępny jest na stronie internetowej czasopisma. Lektura obowiązkowa w ramach dyskusji na temat implementacji przyszłej dyrektywy. Tej dyskusji – niestety – w Polsce na razie brakuje.