Daily Archives: 26 kwietnia, 2015

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia o wadliwym systemie ochrony klienta na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki i odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa

W piątek otrzymałem uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 9 kwietnia 2015 r., o którym pisałem we wpisie pt. Jest kolejny wyrok! Skarb Państwa ma zapłacić odszkodowanie klientowi niewypłacalnego organizatora turystyki. Wyrokiem tym sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz powoda tytułem odszkodowania kwotę nieodzyskanej przez niego wcześniej ceny imprezy turystycznej w sytuacji niewypłacalności organizatora turystyki (zabezpieczenie finansowe okazało się niewystarczające).

Ocena stworzonego przez nasze władze mechanizmu ochrony klienta i przysługującego odszkodowania została dobrze oddana w poniższym fragmencie uzasadnienia (podkreślenie P.C.): Czytaj dalej